หมายเลขโมดูล 5413

Num_circle_3 การจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้นาฬิการ่วมกับโทรศัพท์ ก่อนอื่น คุณต้องจับคู่ทั้งสองเครื่องก่อน เมื่อจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์แล้ว โดยทั่วไป คุณจะไม่ต้องจับคู่ทั้งสองเครื่องอีก

1.นำโทรศัพท์ที่ต้องการจับคู่มาไว้ใกล้กับนาฬิกา (ภายในระยะหนึ่งเมตร)

2.phone-s ใน หน้าจอแรก แตะไอคอน "G-SHOCK+"

  • ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง G’MIX App บนโทรศัพท์ หน้าจอการติดตั้ง G’MIX App จะปรากฏขึ้น ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏเพื่อติดตั้งแอพ

3.phone-s เลือก "GBA-400" จากนั้นแตะ "Next"

4.phone-s ดำเนินการตามคำแนะนำของแอพ

  • ถ้าปรากฏข้อความเรียกให้จับคู่ ให้ดำเนินการตามแนะนำบนหน้าจอโทรศัพท์
  • หลังจากจับคู่เสร็จ ตัวระบุ Bluetooth จะปรากฏบนนาฬิกาเพื่อบอกว่า เชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้ว

5.phone-s แตะ "Start"

หน้าจอแรกของ G-SHOCK+ จะปรากฏขึ้น