หมายเลขโมดูล 5413

ค้นหาชื่อเพลง

เมื่อมีการเล่นเพลงในบริเวณที่คุณอยู่ คุณสามารถใช้ ค้นหาชื่อเพลง เพื่อค้นหาชื่อเพลงได้

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างนาฬิกากับโทรศัพท์

1.wat_s ถ้านาฬิกาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาทีเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

2.wat_s ที่นาฬิกา เข้าสู่โหมดบอกเวลาปกติแล้วหมุนสวิตช์หมุนเร็วๆ สองครั้ง

ซึ่งจะทำให้ปรากฏ [SEARCH] บนหน้าจอ เพื่อระบุว่าการค้นหาเริ่มต้นขึ้นแล้ว

  • ถ้าค้นหาชื่อเพลงสำเร็จ ชื่อเพลงจะปรากฏบนหน้าปัดนาฬิกา

3.wat_s กดปุ่มใดก็ได้ที่ไม่ใช่ (L) เพื่อลบชื่อเพลงออกจากหน้าจอ