หมายเลขโมดูล 5413

การแก้ไขปัญหา

ฉันไม่สามารถจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์

Q1‏ฉันไม่เคยทำการเชื่อมต่อ (จับคู่) ระหว่างนาฬิกากับโทรศัพท์ได้เลย

คุณใช้รุ่นโทรศัพท์ที่รองรับหรือไม่

ตรวจสอบว่านาฬิการองรับรุ่นโทรศัพท์และระบบปฏิบัติการนี้หรือไม่
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นโทรศัพท์ที่สนับสนุน ให้ไปที่เว็บไซต์ CASIO

http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/

ติดตั้ง G-SHOCK+ ในโทรศัพท์ของคุณแล้วหรือยัง

จำเป็นต้องติดตั้งแอพ G-SHOCK+ เพื่อเชื่อมต่อกับนาฬิกา
Reference Num_circle_1 การติดตั้งแอพที่จำเป็นบนโทรศัพท์ของคุณ

การตั้งค่า Bluetooth ของโทรศัพท์ของคุณมีการกำหนดค่าถูกต้องหรือไม่

กำหนดการตั้งค่า Bluetooth ของโทรศัพท์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการตั้งค่า โปรดดูเอกสารคู่มือโทรศัพท์ของคุณ

ผู้ใช้ iPhone

  • "การตั้งค่า" arrowR "บลูทูธ" arrowR On
  • "การตั้งค่า" arrowR "ความเป็นส่วนตัว" arrowR "การแบ่งปันบลูทูธ" arrowR "G-SHOCK+" arrowR On

ผู้ใช้ Android

  • เปิดใช้งาน Bluetooth

นอกเหนือจากที่ด้านบน

โทรศัพท์บางรุ่นจำเป็นต้องปิดใช้งาน BT Smart เพื่อใช้ G-SHOCK+ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการตั้งค่า โปรดดูเอกสารคู่มือโทรศัพท์ของคุณ

  • บนหน้าจอแรก แตะ: "เมนู" arrowR "การตั้งค่า" arrowR "Bluetooth" arrowR "เมนู" arrowR "ยกเลิกการตั้ง BT Smart" arrowR "ปิดใช้งาน"

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อนาฬิกากับโทรศัพท์อีกครั้ง

Q1‏นาฬิกาจะไม่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์อีกครั้งหลังจากที่ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อไปแล้ว

G-SHOCK+ ทำงานบนโทรศัพท์ของคุณหรือไม่

ตรวจสอบว่า G-SHOCK+ ทำงานบนโทรศัพท์หรือไม่ ในหน้าจอแรกของโทรศัพท์ แตะไอคอน G-SHOCK+ จากนั้น กดปุ่ม CONNECT (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาทีที่นาฬิกา

คุณได้ลองปิดโทรศัพท์ของคุณแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหรือยัง

ปิดโทรศัพท์แล้วเปิดใหม่ จากนั้นแตะไอคอน G-SHOCK+ จากนั้น กดปุ่ม CONNECT (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาทีที่นาฬิกา

Q2‏โทรศัพท์อยู่ในโหมดเครื่องบิน

เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดการใช้งานบนเครื่องบิน จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับนาฬิกาได้ หลังออกจากโหมดการใช้งานบนเครื่องบินของโทรศัพท์แล้ว ไปที่หน้าแรกของโทรศัพท์แล้วแตะไอคอน "G-SHOCK+" จากนั้น กดปุ่ม CONNECT (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาทีที่นาฬิกา

Q3‏นาฬิกาอยู่ในโหมดเครื่องบิน

ออกจากโหมดการใช้งานบนเครื่องบินของโทรศัพท์ จากนั้น กดปุ่ม CONNECT (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาทีที่นาฬิกา

Q4‏ฉันเปลี่ยน Bluetooth ของโทรศัพท์จากเปิดใช้งานเป็นปิดใช้งาน และตอนนี้ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อได้อีก

ที่โทรศัพท์ ให้ปิดใช้งานและเปิดใช้งาน Bluetooth ใหม่ ไปที่หน้าแรกแล้วแตะไอคอน "G-SHOCK+" จากนั้น ที่นาฬิกา กดปุ่ม CONNECT (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาที

Q5‏ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อได้หลังจากปิดโทรศัพท์

เปิดโทรศัพท์แล้วแตะไอคอน G-SHOCK+ จากนั้น กดปุ่ม CONNECT (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาทีที่นาฬิกา

การเชื่อมต่อโทรศัพท์-นาฬิกา

Q1‏ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับนาฬิกา

คุณได้ลองปิดโทรศัพท์ของคุณแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหรือยัง

ปิดโทรศัพท์แล้วเปิดใหม่ จากนั้นแตะไอคอน G-SHOCK+ จากนั้น กดปุ่ม CONNECT (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาทีที่นาฬิกา

มีการจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์อีกครั้งแล้วหรือยัง

ทำตามขั้นตอนด้านล่างแล้วทำการเชื่อมต่อนาฬิกากับโทรศัพท์อีกครั้ง

ลบข้อมูลการจับคู่จากนาฬิกา

ลบข้อมูลการจับคู่จาก G-SHOCK+

ลบข้อมูลการจับคู่โทรศัพท์

Reference การลบข้อมูลการจับคู่

การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องอื่น

Q1‏การเชื่อมต่อนาฬิกาเรือนนี้กับโทรศัพท์เครื่องอื่น

ลบข้อมูลการจับคู่จากนาฬิกาที่คุณกำลังใช้ แล้วจับคู่กับโทรศัพท์เครื่องอื่น

Reference การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องอื่น

หลุดจากการเชื่อมต่อ

Q1‏คำแจ้งเตือนหลุดจากการเชื่อมต่อปรากฎขึ้น แม้ในขณะที่นาฬิกาและโทรศัพท์อยู่ใกล้กัน

เนื่องจากการสื่อสารใช้คลื่นวิทยุ การหลุดจากการเชื่อมต่ออาจเกิดขึ้นแม้ในขณะที่นาฬิกาอยู่ห่างจาก โทรศัพท์ในระยะสองเมตร สภาพแวดล้อมบางอย่างอาจทำให้ช่วงที่สามารถสื่อสารได้มีระยะสั้นมาก

การหลุดจากการสื่อสาร

Q1‏มีการหลุดจากการสื่อสารทันที แม้ขณะอยู่ในโหมดควบคุม

ถ้าคุณไม่ได้ใช้ปุ่มใดๆ เป็นเวลาประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงในโหมดควบคุม การเชื่อมต่อจะสิ้นสุดลงเพื่อประหยัดพลังงาน คุณสามารถใช้ G-SHOCK+ เพื่อระบุระยะเวลาที่จะสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

ค้นหาโทรศัพท์

Q1‏ค้นหาโทรศัพท์ไม่ทำงาน

โทรศัพท์และนาฬิกาหยุดการเชื่อมต่อหรือไม่

ค้นหาโทรศัพท์ไม่ทำงานระหว่างการเชื่อมต่อ Bluetooth

G-SHOCK+ ทำงานบนโทรศัพท์ของคุณหรือไม่

ตรวจสอบว่า G-SHOCK+ ทำงานบนโทรศัพท์หรือไม่ ในหน้าจอแรกของโทรศัพท์ แตะไอคอน G-SHOCK+

นอกเหนือจากที่ด้านบน

ถ้าโทรศัพท์ไม่ตอบสนองหลังจากเวลาสองสามวินาที อาจเป็นไปได้ว่าโทรศัพท์อยู่ห่างจากนาฬิกามากเกินไป ให้เปลี่ยนไปอยู่ตำแหน่งอื่นแล้วลองอีกครั้ง

Q2‏ต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่โทรศัพท์จะตอบสนองการสั่งงาน

โทรศัพท์จะส่งเสียงสัญญาณเมื่อเชื่อมต่อกับนาฬิกาได้แล้ว ซึ่งใช้เวลาสองสามวินาที

Q3‏ไม่พบโทรศัพท์ แม้ว่าโทรศัพท์จะอยู่ใกล้กับนาฬิกา

เนื่องจากการสื่อสารต้องใช้คลื่นวิทยุ นาฬิกาจึงอาจค้นหาโทรศัพท์ไม่พบแม้ว่าจะอยู่ภายในระยะสองเมตร สภาพแวดล้อมบางอย่างอาจทำให้ช่วงที่สามารถสื่อสารได้มีระยะสั้นมาก

การปรับเวลาอัตโนมัติ

Q1‏เมื่อใดที่นาฬิกาซิงค์การตั้งค่าเวลากับโทรศัพท์

คุณสามารถใช้ G-SHOCK+ เพื่อระบุเวลาเริ่มต้นสำหรับการปรับเวลาอัตโนมัติ นาฬิกาจะซิงค์เวลากับโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเชื่อมต่อกันด้วย

Q2‏เวลาจะไม่ปรับเมื่อถึงเวลาปรับอัตโนมัติ

ประมาณ 30 วินาทีหลังจากถึงเวลาปรับเวลาอัตโนมัติที่ระบุไว้ นาฬิกาจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์และปรับการตั้งค่าเวลาตามโทรศัพท์

Q3‏แสดงเวลาไม่ถูกต้อง

การตั้งค่าเวลาของโทรศัพท์อาจไม่ถูกต้อง

ผู้ใช้ iPhone

"การตั้งค่า" arrowR "ความเป็นส่วนตัว" arrowR เปิด "บริการหาที่ตั้ง" arrowR "บริการระบบ" arrowR เปิด "ตั้งค่าโซนเวลา"

ผู้ใช้ Android

โปรดดูเอกสารคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

Q4‏เวลาที่แสดงกับการแสดงเวลาโลกผิดไปสองสามชั่วโมง

ทำการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับนาฬิกา และแก้ไขการตั้งค่าเวลา

Q5‏เวลาที่แสดงกับการแสดงเวลาโลกผิดไปหนึ่งชั่วโมง

อาจมีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของคุณระหว่างเวลามาตรฐานกับ เวลาในฤดูร้อน ทำการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับนาฬิกา และแก้ไขการตั้งค่าเวลา

โหมดควบคุม

Q1‏เพราะเหตุใดฉันจึงไม่สามารถควบคุมแอพเพลงบนโทรศัพท์ของฉันได้

มีการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างนาฬิกากับโทรศัพท์หรือไม่

ทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างนาฬิกากับโทรศัพท์

G’MIX App ทำงานบนโทรศัพท์ของคุณหรือไม่

ถ้า G’MIX App ยังไม่ทำงานบนโทรศัพท์ของคุณ (อาจเป็นเพราะคุณออกจากแอพนี้ หรือแอพนี้ถูกบังคับให้ปิดการทำงานด้วยเหตุผลบางประการ) คุณจะไม่สามารถใช้งานแอพเพลงบนนาฬิกาได้ เริ่มต้นใหม่ G’MIX App

Q2‏สวิตช์หมุนเพื่อเดินหน้าและถอยหลังอย่างรวดเร็วไม่ทำงาน

สวิตช์หมุนเพื่อเดินหน้าและถอยหลังอย่างรวดเร็วจะไม่ทำงานในระหว่างที่แอพ Music ทำงาน

Q3‏ฉันต้องการให้ปุ่มตอบสนองได้เร็วกว่านี้

คุณสามารถเพิ่มความเร็วในการตอบสนองของการใช้งานปุ่มโดยการเลือก "High Performance" สำหรับการตั้งค่า G-SHOCK+  "Music App settings" อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการใช้การตั้งค่า ประสิทธิภาพสูง จะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง

Q4‏เฉพาะ iPhone: คุณอาจพยายามใช้โหมดควบคุม ควบคุมแอพเล่นเพลงผิด

รองรับเฉพาะการควบคุม G’MIX App และแอพเพลง iPhone มาตรฐานเท่านั้น ถ้าคุณต้องการควบคุมแอพเพลง iPhone มาตรฐานจากนาฬิกา ให้ลบ G’MIX App จากโทรศัพท์

  • การกำหนดการทำงานของปุ่มแอพเพลงให้กับ G-SHOCK+

Q5‏เฉพาะ Android: คุณอาจพยายามใช้โหมดควบคุม ควบคุมแอพเล่นเพลงผิด

รองรับเฉพาะ G’MIX App และแอพเพลง Android มาตรฐานเท่านั้น ถ้าคุณต้องการควบคุมแอพเพลง Android มาตรฐานจากนาฬิกา ให้ลบ G’MIX App จากโทรศัพท์

  • การกำหนดการทำงานของปุ่มแอพเพลงให้กับ G-SHOCK+

Q6‏เฉพาะ Android: การทำงานของนาฬิกาไม่มีผลต่อแอพเพลง แต่จะมีผลกับแอพอื่นแทน

เมื่อติดตั้งแอพเพลงหลายแอพไว้ในโทรศัพท์ แอพอื่นๆ นอกเหนือจากแอพ Music อาจได้รับผลกระทบจากการทำงานของนาฬิกา

Q7‏เฉพาะ Android: การทำงานของนาฬิกาไม่มีผลต่อแอพเพลงที่ฉันต้องการใช้

เมื่อติดตั้งแอพเพลงหลายแอพไว้ในโทรศัพท์ แอพอื่นๆ นอกเหนือจากแอพที่คุณต้องการอาจได้รับผลกระทบจากการทำงานของ นาฬิกา หรืออาจมีการทำงานไม่ถูกต้อง เนื่องจากเกิดปัญหากับแอพเพลง คุณสามารถเปิดใช้งานการควบคุมโปรแกรมเล่นเพลงที่ต้องการในโหมด ควบคุม โดยการลบแอพเล่นเพลงทั้งหมด ยกเว้นแอพที่คุณต้องการ

Q8‏ฉันหาชื่อเพลงไม่เจอ

โทรศัพท์เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรือเปล่า

ถ้าคุณไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จะหาชื่อเพลงไม่พบ

คุณป้อนเสียงโดยใช้ไมโครโฟนได้ไหม

ผู้ใช้ iPhone

ใช้ขั้นตอนด้างล่างนี้เพื่อเปิดใช้การป้อนเสียงด้วยไมโครโฟน

"การตั้งค่า" arrowR "ความเป็นส่วนตัว" arrowR "ไมโครโฟน" arrowR เปิด G’MIX App

ผู้ใช้ Android

โปรดดูเอกสารคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

นอกเหนือจากที่ด้านบน

คุณยังอาจหาชื่อเพลงไม่ได้ภายใต้สภาพต่อไปนี้

  • ในบริเวณที่มีเสียงรบกวนมากหรือฟังเสียงได้ยาก
  • เมื่อเพลงที่ต้องการนั้นมีเสียงเบาเกินไป
  • เมื่อมีหลายเพลงที่เล่นอยู่

Q9‏หน้าจอนาฬิกาไม่แสดงชื่อเพลงขณะอยู่ในโหมดควบคุม

ชื่อเพลงอยู่ในจำนวนตัวอักษรที่จำกัดไว้หรือไม่

นาฬิการองรับการแสดงอักขระ (ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์) ไม่เกิน 17 ตัวแรกของชื่อเพลง ในกรณีที่เป็นตัวอักษรญี่ปุ่น (ฮิรางานะหรือคาตะคานะ) นาฬิกาจะแสดงตัวอักษรคาตะคานะไม่เกินห้าตัว ถ้าคุณต้องการดูชื่อเพลงทั้งหมด ให้ดูทางโทรศัพท์

ชื่อเพลงไม่มีตัวอักษรที่ไม่รองรับใช่ไหม

[*CHECK App] จะปรากฏขึ้น เมื่อชื่อเพลงมีตัวอักษรคันจิหรือตัวอักษรอื่นๆ ที่หน้าจอนาฬิกาไม่รองรับ ถ้าเกิดกรณีนี้ ให้ดูชื่อที่โทรศัพท์

นอกเหนือจากที่ด้านบน

ข้อความ [*FAILED] จะปรากฏขึ้นถ้าการค้นหาชื่อเพลงล้มเหลวด้วยเหตุผล บางประการ

Q10‏ฉันไม่สามารถออกจากโหมดควบคุมเพื่อไปยังโหมดอื่น

กดปุ่ม CONNECT (B) เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ แล้วกดปุ่มการไปยังโหมด (C)
คุณยังสามารถออกจากโหมดอื่นกลับไปยังโหมดควบคุมได้ โดยการกดปุ่ม CONNECT (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาที

Q11‏สวิตช์หมุนจะถูกปิดใช้งานขณะอยู่ในโหมดควบคุม

เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงาน สวิตช์หมุนจะไม่ทำงานถ้าถูกหมุนเพียงครั้งเดียว การป้องกันข้อผิดพลาดจะเริ่มทำงานอีกครั้ง ถ้าไม่มีการใช้สวิตช์หมุนเป็นเวลาประมาณสามนาที

Q12‏ฉันจะบันทึกเสียงของโหมด SOUNDER ลงในโทรศัพท์ได้อย่างไร

ใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อนำเข้าแหล่งเสียงที่เตรียมไว้สำหรับคุณ แหล่งเสียงที่นำเข้าจะถูกแสดงไว้ในหน้าจอโปรแกรมแก้ไขแหล่งเสียงของโหมด SOUNDER

ผู้ใช้ iPhone

ขั้นตอนด้านล่างนี้ใช้การแบ่งปันไฟล์ iTunes

ข้อกำหนด: iTunes 9.1 หรือที่สูงกว่า

ใช้สายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์

ที่คอมพิวเตอร์ ให้เริ่มใช้งาน iTunes

ใต้ “อุปกรณ์” ในแถบด้านข้าง iTunes ให้เลือกชื่อโทรศัพท์

คลิกแท็บ แอพ แล้วเลื่อนลงมาที่ด้านล่างของหน้า

ในแอพที่แสดงในส่วน การแบ่งปันไฟล์ เลือก "G’MIX" แล้ววางเสียงที่คุณต้องการนำเข้าไว้ในรายการ เอกสาร ที่ด้านขวา

ผู้ใช้ Android

ใช้สายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์

ที่คอมพิวเตอร์ ให้เลือกที่จัดเก็บภายนอกของโทรศัพท์

วางเสียงที่ต้องการป้อนไว้ในโฟลเดอร์ "G’MIXApp" ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ “เพลง”

แสดงเวลาโลก

Q1‏เวลาของเมืองในคุณสมบัติแสดงเวลาโลกไม่ถูกต้อง

วันที่และเวลาเริ่มต้น วันที่และเวลาสิ้นสุดของเวลาในฤดูร้อน หรือกฎอื่นๆ จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยหน่วยงานที่ดูแล

การหมุนของเข็มและหน้าจอดิจิตอล

Q1‏เวลาตามเข็มบอกเวลาแตกต่างจากเวลาแบบดิจิตอล

สนามแม่เหล็กกำลังแรงหรือการกระแทก อาจทำให้เข็มนาฬิกาผิดไปจากตำแหน่งได้ ใช้ G-SHOCK+ เพื่อแก้ไขตำแหน่งเข็ม

Reference การปรับการวางตำแหน่งเข็มนาฬิกา

แบตเตอรี่

Q1‏[RECOV] จะกระพริบบนหน้าจอดิจิตอล

ซึ่งแสดงว่าฟังก์ชัน คืนสภาพ ของนาฬิกาถูกเริ่มต้นขึ้นแล้ว ฟังก์ชันนี้จะปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของนาฬิกาชั่วคราว เพื่อป้องกันการใช้แบตเตอรี่มากเกินไป

Reference ช่วงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่

Q2‏[BATT] จะกระพริบบนหน้าจอดิจิตอล

ซึ่งแสดงว่าพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อย

Reference ช่วงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่

การป้อนข้อมูลผิดด้วยสวิตช์หมุน

Q1‏สวิตช์หมุนบังเอิญทำงานโดยที่คุณไม่ทราบ

การทำงานโดยบังเอิญของสวิตช์หมุนขณะสวมนาฬิกา อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่ตั้งใจ
แม้ว่านาฬิกาจะได้รับการออกแบบให้ป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงาน แต่คุณจำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษเมื่อกำหนดปุ่มควบคุมเสียง

Reference การใช้สวิตช์หมุน