หมายเลขโมดูล 5413

การใช้สวิตช์หมุน

หมุ่นสวิตช์หมุนเพื่อเเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

  • การหมุนสวิตช์หมุนเร็วๆ สามครั้ง เป็นการเริ่มการเดินหน้าหรือการถอยหลังอย่างรวดเร็ว หากต้องการหยุดเดินหน้าหรือถอยหลังอย่างรวดเร็ว ให้หมุนสวิตช์หมุนในทิศทางตรงกันข้าม หรือกดปุ่มใดก็ได้