Naar inhoud gaan

Overige

Functies en symbolen die met de calculatortoetsen kunnen worden ingevoerd, kunnen ook via het menu [Overige] worden ingevoerd. Geef het menu voor functies en symbolen weer met – [Overige]. Om bijvoorbeeld Ans in te voeren, kunt u op drukken of de volgende bewerking uitvoeren: – [Overige] > [Ans].
De onderstaande tabel toont het menu-item in [Overige] dat met elke toetsbewerking overeenkomt.

Menu-item Toets
Ans
π (π)
e (e)
 (
x ( ()
-1*1 ()
2*2
^(
-*3 ((-))
; (;)
(
)

*1 Omgekeerd evenredig

*2 Kwadraat

*3 Min-teken

Begin van pagina