Naar inhoud gaan

Omzetting Sexagesimaal (berekeningen graden, minuten, seconden)

U kunt het berekeningsresultaat van een decimale waarde naar een sexagesimale waarde omzetten.

Berekeningsresultaat van een decimale waarde naar een sexagesimale waarde omzetten

Voorbeeld: 1,25 = 1°15’0”

 • 125
 • – [Sexagesimaal]

Een sexagesimale waarde invoeren en berekenen

Naast het converteren van een weergegeven waarde naar een sexagesimale waarde, kunt u ook sexagesimale waarden invoeren en in berekeningen gebruiken.

De syntaxis hieronder is voor het invoeren van een sexagesimale waarde:

{graden} () {minuten} () {seconden} ()

Merk op dat u altijd iets moet invoeren voor de graden en minuten, ook al zijn ze nul.


Voorbeeld: Om de berekening 2°20’30” + 9’30” uit te voeren. Zet vervolgens het berekeningsresultaat naar een decimale waarde om.

(Invoer/Uitvoer: Breuk in/uit)

 • 2()20()30()
  0()9()30()
 • (Zet naar decimale waarde om.)
  – [Decimaal]
 • (Keer naar sexagesimale weergave terug.)
  – [Sexagesimaal]
Begin van pagina