Naar inhoud gaan

Het menu FORMAT gebruiken

U kunt het menu FORMAT dat verschijnt wanneer u op drukt, gebruiken om een weergegeven berekeningsresultaat naar verschillende formaten om te zetten.

Menulijst FORMAT

Dit menu-item: Zet dit formaat om:
Standaard Standaard (bevat formaten breuk, π, √ .)
Decimaal Decimaal
Enkelvoud breuk Enkelvoud breuk
Gemengde breuk Gemengde breuk
ENG-notatie Technische notatie (formaat a×10n, n = exponent deelbaar door 3)
Sexagesimaal Graden, minuten, seconden (sexagesimaal)

Opmerking

De menu-items die verschijnen als u op drukt, hangen af van het momenteel weergegeven berekeningsresultaat. Als een berekeningsresultaat wordt weergegeven dat niet kan worden omgezet, wordt het menu ook niet weergegeven als u op drukt.

Voorbeeldbewerking omzetting

Voorbeeld: 3 ÷ 2 = 1,5 = 32 = 1 12

In dit voorbeeld zullen wij een berekeningsresultaat dat als een decimale waarde wordt weergegeven, naar een enkelvoud breuk omzetten en vervolgens naar een gemengde breuk. Tot slot annuleren we de omzetting en gaan we naar het oorspronkelijke berekeningsresultaat terug.
(Invoer/Uitvoer: Breuk in/Dec uit)


1. Voer de berekening 3 ÷ 2 uit.

  • 32

2. Druk op , selecteer [Enkelvoud breuk] en druk vervolgens op om het berekeningsresultaat naar een enkelvoud breuk om te zetten.

3. Druk op , selecteer [Gemengde breuk] en druk vervolgens op om het berekeningsresultaat naar een gemengde breuk om te zetten.

4. Druk op om het omzetten te annuleren.

Het originele berekeningsresultaat van stap 1 wordt weergegeven.

Begin van pagina