Naar inhoud gaan

Omzetting Standaard en Decimaal

Standaard is een formaat dat een berekeningsresultaat weergeeft in een vorm die, indien mogelijk, een breuk, √  of π bevat. Decimaal is een formaat dat het berekeningsresultaat als een decimale waarde weergeeft.


Opmerking

Omzetten naar formaat Standaard dat √  of π bevat, is mogelijk als Breuk in/uit of Breuk in/Dec uit geselecteerd is voor de instelling Invoer/Uitvoer in het menu SETTINGS.

U kunt met de onderstaande bewerking een berekeningsresultaat naar het formaat Standaard of Decimaal omzetten.


Voorbeeld: π ÷ 6 = 0,5235987756 = 16 π (Invoer/Uitvoer: Breuk in/Dec uit)

  • (π)6

  • (Selecteer [Standaard].)

  • (Zet naar formaat Standaard om.)

  • (Zet naar een decimale waarde om.)

Belangrijk!

Bij bepaalde berekeningsresultaten zal het selecteren van [Standaard] in het menu FORMAT de weergegeven waarde niet omzetten.


Om een berekeningsresultaat voor decimale waarden te verkrijgen terwijl Breuk in/uit of Regel in/uit is geselecteerd

Druk op () in plaats van nadat een berekening is ingevoerd.

Begin van pagina