Naar inhoud gaan

Fouten

De calculator geeft een foutmelding weer als er om welke reden ook een fout optreedt tijdens een berekening.

Locatie van een fout weergeven

Als u op , of drukt terwijl een foutmelding wordt weergegeven, keert u terug naar het scherm dat werd weergegeven vlak voordat de foutmelding verscheen. De cursor wordt geplaatst op de locatie waar de fout optrad, klaar voor invoer. Breng de nodige verbeteringen aan de berekening aan en voer haar opnieuw uit.


Voorbeeld: Als u per vergissing 14 ÷ 0 × 2 invoert in plaats van 14 ÷ 10 × 2

  • 1402
  • (of of )
  • 1

Foutberichten


Syntax FOUT

Oorzaak:

Er is een probleem met de opmaak van de berekening die u uitvoert.

Actie:

Breng de nodige verbeteringen aan.Wiskunde FOUT

Oorzaak:

Het tussenresultaat of eindresultaat van de berekening die u uitvoert overschrijdt het toegestane berekeningsbereik.

Uw invoer overschrijdt het toegestane invoerbereik (vooral bij gebruik van functies).

De berekening die u uitvoert bevat een ongeoorloofde wiskundige bewerking (zoals delen door nul).

Actie:

Controleer de invoerwaarden, verminder het aantal cijfers en probeer opnieuw.

Als u een variabele als het argument van een functie gebruikt, zorg er dan voor dat de waarde van de variabele binnen het toegestane bereik ligt van de functie.Capaciteit FOUT

Oorzaak:

De berekening die u uitvoert, heeft het bereik van het numeriek stapelgeheugen of het commandostapelgeheugen overschreden.

Actie:

Vereenvoudig de berekeningsexpressie, zodat deze de capaciteit van de stapel niet overschrijdt.

Probeer de berekening in twee of meer delen op te splitsen.Argument FOUT

Oorzaak:

Er is een probleem met het argument van de berekening die u uitvoert.

Actie:

Breng de nodige verbeteringen aan.Bereik FOUT (alleen Tabel-app)

Oorzaak:

Een poging om een cijfertabel te genereren in de Tabel-app waarvan de voorwaarden ervoor zorgen dat het maximum aantal toegestane rijen wordt overschreden.

Actie:

Verklein het berekeningsbereik van de tabel door de waarden van Start, Einde en Stap te wijzigen en probeer opnieuw.Cirkelref FOUT (alleen functies f(x) en g(x))

Oorzaak:

Er treedt een kruisverwijzing op in een geregistreerde samengestelde functie (“Een samengestelde functie registreren”).

Actie:

Voer niet tegelijkertijd g(x) in f(x) in en f(x) in g(x).Niet gedefinieerd (alleen functies f(x) en g(x))

Oorzaak:

U probeerde f(x) of g(x) te berekenen met f(x)/g(x) niet gedefinieerd.

Actie:

Definieer f(x) of g(x) voor u f(x)/g(x) berekent.

Begin van pagina