Naar inhoud gaan

De calculator initialiseren

Belangrijk!

De procedure hieronder initialiseert alle calculatorinstellingen, behalve voor Contrast, Autom uitzetten en Taal. Wist ook alle opgeslagen gegevens in het calculatorgeheugen.

1. Druk op om het scherm HOME weer te geven.

2. Selecteer met de cursortoetsen (, ) een pictogram van de calculator-app en druk vervolgens op .

3. Druk op en selecteer [Reset] > [Alles Initial] > [Ja].

Dit geeft het scherm HOME weer.

Begin van pagina