Naar inhoud gaan

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheidsvoorschriften

Bedankt dat u dit CASIO-product hebt gekocht.
Lees de “Veiligheidsvoorschriften” voordat u dit product gebruikt zodat u het zeker correct gebruikt. Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag.

 • Waarschuwing

  Geeft aan dat er een risico op overlijden of ernstig persoonlijk letsel wordt gecreëerd.

Beeldscherm

 • Druk niet op het LCD-scherm en stel het niet bloot aan harde schokken.

Als u dat doet, kan het LCD-glas breken, met risico op persoonlijk letsel.

 • Mocht het LCD-scherm breken, raak dan nooit de vloeistof binnenin aan.

Als LCD-vloeistof op de huid komt, bestaat het risico op huidirritatie.
Mocht er LCD-vloeistof in uw mond komen, spoel dan onmiddellijk uw mond uit en neem contact op met uw arts.
Mocht LCD-vloeistof in uw ogen of op uw huid komen, spoel dan af met schoon water en neem dan contact op met uw arts.

Voorzorgsmaatregelen voor de batterij

 • Mocht er vloeistof uit een batterij op uw huid of kleding komen, spoel deze dan onmiddellijk af met schoon water.

Als batterijvloeistof in de ogen komt, bestaat het risico op verlies van het gezichtsvermogen, enz. Spoel de ogen en neem onmiddellijk contact op met een arts.

 • Voorzichtig

  Verwijst naar iets dat het risico op kleinere persoonlijke letsels of materiële schade creëert.

Neem onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht. Als u dit niet doet, kan een batterij scheuren, waardoor het risico op brand, persoonlijk letsel en vervuiling van voorwerpen in de buurt door lekkende vloeistof ontstaat.

 • Probeer een batterij niet uit elkaar te halen en laat een batterij nooit kortsluiten.

  Niet geschikt voor niet-oplaadbare batterijen.

  Stel een batterij niet bloot aan hitte en gooi deze niet in vuur.

 • Gebruik alleen het gespecificeerde type batterij.

  Laad een batterij met de polen (plus (+) en min (-)) correct gericht.

  Vervang de batterij zo snel mogelijk nadat deze leeg is.

 • Voorzorgsmaatregelen voor de batterij

 • Neem onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht. Als u dit niet doet, kan de batterij ontploffen of er kan brandbare vloeistof of gas lekken.

Gebruik alleen het type batterij dat voor dit product is gespecificeerd.

Verbrand een batterij niet en gooi deze niet weg in een verbrandingsoven. Plet of snij deze ook niet mechanisch.

Stel een batterij tijdens gebruik, opslag of transport niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.

Stel een batterij tijdens gebruik, opslag of transport niet bloot aan een te lage luchtdruk.

Voorzorgsmaatregelen

Zelfs als de calculator gewoon werkt, dient u de batterij tenminste om de twee jaar te vervangen (R03).

Er zullen u kosten in rekening worden gebracht voor storingen of schade als gevolg van batterijlekkage, wat niet door de garantie wordt gedekt.

De bij deze calculator meegeleverde batterij ontlaadt zich lichtjes tijdens verzending en opslag. Daarom moet deze mogelijk sneller worden vervangen dan de normaal verwachte levensduur van de batterij.

Vermijd het gebruik en de opslag van de calculator op plaatsen die blootstaan aan extreme temperaturen en hoge vochtigheid en stof.

Stel de calculator niet bloot aan grote schokken, druk of buiging.

Haal de calculator nooit uit elkaar.

Maak de buitenkant van de calculator schoon met een zachte, droge doek.

Zorg ervoor dat u de calculator of batterijen weggooit in overeenstemming met de wetten en regels die in uw specifieke regio van toepassing zijn.

Begin van pagina