Naar inhoud gaan

Het menu SETTINGS gebruiken

Druk op terwijl u een calculator-app gebruikt om het menu SETTINGS weer te geven. Het menu SETTINGS omvat de onderstaande menu-items.

Rekeninstell Bevat menu-items om instellingen van berekeningen, zoals het weergaveformaat voor berekeningsresultaten, te configureren.
Systeeminstell Bevat menu-items om bewerkingsinstellingen van de calculator, zoals aanpassen van contrast, te configureren.
Reset Bevat menu-items om verschillende soorten resetbewerkingen uit te voeren.
Aan de slag Geeft het scherm Aan de slag weer. Raadpleeg “Calculatorscherm “Aan de slag”” voor meer informatie.

Opmerking

Als u op drukt, terwijl het scherm HOME wordt weergegeven, wordt het scherm “Aan de slag” weergegeven, in plaats van het menu SETTINGS.

Afhankelijk van het scherm dat door de calculator-app wordt weergegeven, wordt het menu SETTINGS mogelijk niet weergegeven, als u op drukt.

Calculatorinstellingen wijzigen

1. Druk op , selecteer een pictogram van de calculator-app en druk vervolgens op .

2. Druk op om het menu SETTINGS weer te geven.

3. Gebruik en om Rekeninstell of Systeeminstell te selecteren en druk vervolgens op .

Dit toont een lijst met instellingsitems in het geselecteerde menu.
Het scherm hier geeft een voorbeeld van wat verschijnt wanneer [Rekeninstell] wordt geselecteerd.

Raadpleeg “Items en beschikbare instelopties” voor de beschikbare instellingsitems voor [Rekeninstell] en [Systeeminstell].

4. Gebruik en om het item te markeren waarvan u de instellingen wilt wijzigen en druk vervolgens op .

Hiermee wordt een lijst met instelopties weergegeven voor het item dat u hebt geselecteerd.
Het scherm hier geeft een voorbeeld van wat verschijnt wanneer [Invoer/Uitvoer] wordt geselecteerd.

5. Gebruik en om de gewenste optie te markeren en druk vervolgens op .

6. Druk op , als de instelling naar wens is.

Items en beschikbare instelopties

“◆” geeft de initiële standaardinstellingen weer.


Rekeninstell > Invoer/Uitvoer

Specificeert het formaat dat de calculator moet gebruiken voor de invoer van expressies en de uitvoer van berekeningsresultaten.

Breuk in/uit Invoer: Natuurlijk handboek; uitvoer: Formaat dat een breuk omvat, √  en/of π*1
Breuk in/Dec uit Invoer: Natuurlijk handboek; uitvoer: Naar decimale waarde omgezet
Regel in/uit Invoer: Lineaire*2; uitvoer: Decimaal of breuk
Regel in/Dec uit Invoer: Lineaire*2; uitvoer: Naar decimale waarde omgezet

*1 Decimale uitvoer wordt toegepast wanneer deze formaten om de een of andere reden niet kunnen worden uitgevoerd.

*2 Alle berekeningen, inclusief breuken en functies, worden op één regel ingevoerd. Hetzelfde uitvoerformaat als dat voor modellen zonder weergave natuurlijk handboek (S-V.P.A.M.-modellen, enz.)


Weergavevoorbeelden invoer-/uitvoerformaat:


 • Breuk in/uit

 • Breuk in/Dec uit

  (Getalformaat: Norm 1)

 • (Getalformaat: Norm 2
  (initiële standaardinstelling))

 • Regel in/uit

 • Regel in/Dec uit
  (Getalformaat: Norm 2)Rekeninstell > Hoekeenheid

Graden (D); Radialen (R); Gradiënten (G)
Specificeert graden, radialen of gradiënten als de hoekeenheid voor de invoer van waarden en weergave van berekeningsresultaten.Rekeninstell > Getalformaat

Specificeert het aantal cijfers dat bij een berekeningsresultaat wordt weergegeven.

Aantal decim: De waarde die u specificeert (van 0 tot 9) geeft het aantal decimalen aan voor weergegeven berekeningsresultaten. Berekeningsresultaten worden afgerond op het aantal gespecificeerde cijfers voordat ze worden weergegeven.


Voorbeeld: 1 ÷ 6

(Aantal decim 3)

 • 16()*

Wetensch: De waarde die u specificeert (van 1 tot 10) geeft het aantal significante cijfers aan voor weergegeven berekeningsresultaten. Berekeningsresultaten worden afgerond op het aantal gespecificeerde cijfers voordat ze worden weergegeven.

Voorbeeld: 1 ÷ 6

(Wetensch 3)

 • 16()*

Norm: Geeft berekeningsresultaten in exponentieel formaat weer wanneer deze binnen de onderstaande bereiken vallen.

Norm 1: 10-2 > |x|, |x| ≥ 1010, Norm 2: 10-9 > |x|, |x| ≥ 1010

Voorbeeld: 1 ÷ 200

(Norm 1)

 • 1200()*

(Norm 2)

 • 1200()*

* Als u op () drukt in plaats van op , nadat u een berekening hebt ingevoerd, wordt het berekeningsresultaat in decimaal formaat weergegeven.Rekeninstell > Breukvorm

Gemengde breuk; Enkelvoud breuk

Specificeert echte breuken of enkelvoud breuken als weergave voor breuken van berekeningsresultaten.Rekeninstell > Scheidingsteken

Aan; Uit

Geeft aan of er al dan niet een scheidingsteken moet worden gebruikt in de berekeningsresultaten.Systeeminstell > Contrast

Raadpleeg “Bijstellen van het contrast op de display”.Systeeminstell > Autom uitzetten

10 min; 60 min

Geef de hoeveelheid tijd aan totdat Autom uitzetten wordt geactiveerd.Systeeminstell > Taal

English; Nederlands

Specificeert de taal die moet worden gebruikt voor menu’s en berichten van de calculator.Systeeminstell > Lettertype

Norm Letter; Klein Letter

Specificeert de lettergrootte voor de display wanneer Regel in/uit of Regel in/Dec uit voor Invoer/Uitvoer is geselecteerd. Er kunnen maximaal vier regels worden weergegeven terwijl Norm Letter geselecteerd is, en maximaal zes regels met Klein Letter.Systeeminstell > QR Code

Specificeert de versie van de weergegeven QR Code wanneer (QR) wordt ingedrukt.

Versie 3: Geeft QR Code versie 3 aan.

Versie 11: Geeft QR Code versie 11 aan.Reset > Instell & Gegev

Raadpleeg “Calculatorinstellingen initialiseren”.Reset > Var-geheugen

Raadpleeg “De inhoud van alle geheugens wissen”.Reset > Alles Initial

Raadpleeg “De calculator initialiseren”.Aan de slag

Raadpleeg “Calculatorscherm “Aan de slag””.


Calculatorinstellingen initialiseren


Belangrijk!

De procedure hieronder initialiseert alle calculatorinstellingen, behalve voor Contrast, Autom uitzetten en Taal. Wist ook alle gegevens, behalve voor variabelengeheugen en Ans-gegevens.

1. Druk op , selecteer een pictogram van de calculator-app en druk vervolgens op .

2. Druk op en selecteer [Reset] > [Instell & Gegev] > [Ja].

Dit geeft het scherm HOME weer.

Begin van pagina