Naar inhoud gaan

Geheugenfuncties gebruiken

Antwoordgeheugen (Ans)

Het laatst verkregen berekeningsresultaat wordt in het Ans-geheugen (antwoord) opgeslagen.


Ans-geheugen gebruiken om een reeks berekeningen uit te voeren

Voorbeeld: Het resultaat van 3 × 4 delen door 30

  • 34
  • (Vervolg)  30

Ans-geheugeninhoud in een expressie invoeren

Voorbeeld: Om de onderstaande berekeningen uit te voeren:

  • 123456
  • (Vervolg)  789

Variabelen (A, B, C, D, E, F, x, y, z)

U kunt waarden als variabelen opslaan en de variabelen in berekeningen gebruiken.


Scherm met de variabelenlijst

Als u op drukt, wordt een scherm weergegeven dat de waarden toont die momenteel zijn opgeslagen voor de variabelen A, B, C, D, E, F, x, y en z. Op dit scherm worden waarden altijd weergegeven met de “Norm 1” Getalformaat. Druk op of om het scherm te sluiten.


Voorbeeld 1: Om het resultaat van 3 + 5 als variabele A op te slaan

1. Voer de berekening uit.

  • 35

2. Druk op en selecteer vervolgens [A=] > [Opslaan].

Zo wordt het resultaat van 3 + 5 (dat 8 is) als variabele A opgeslagen.

3. Druk op .


Voorbeeld 2: Om de inhoud van variabele A naar 1 te wijzigen

1. Druk op en markeer vervolgens [A=].

2. Druk op .

Dit geeft het bewerkingsscherm weer, waarin 1 is ingevoerd.

3. Druk op .


Opmerking

In plaats van de bewerking in stap 2 hierboven, kunt u op drukken en vervolgens [Bewerken] selecteren. Dit geeft het bewerkingsscherm zonder ingevoerde gegevens weer. Voer de gewenste waarde in en druk vervolgens op .

Als een vergrendelingspictogram () verschijnt, wanneer u een variabele in het scherm met de variabelenlijst markeert, betekent dit dat de gemarkeerde variabele niet kan worden bewerkt.


Voorbeeld 3: Om de inhoud van variabele A op te roepen

(Vervolg van stap 2 van Voorbeeld 1)

1. Druk op en selecteer vervolgens [A=] > [Oproepen].

Dit voert “A” in.

2. Druk op .

Zo wordt de waarde van variabele A opgeroepen.


Voorbeeld 4: Om de inhoud van variabele A met 10 te vermenigvuldigen

(Vervolg van stap 2 van Voorbeeld 1)

  • (A)*10

* Voer een variabele in zoals hier getoond: druk op en druk vervolgens op de toets die overeenkomt met de gewenste variabelennaam. Om x als de variabelennaam in te voeren, kunt u op (x) of drukken.

De inhoud van alle geheugens wissen

Het Ans-geheugen en de variabele inhoud worden bewaard, zelfs als u op drukt, de calculator-app wijzigt of de calculator uitschakelt.
Voer de onderstaande procedure uit als u de inhoud van alle geheugens wilt wissen.

1. Druk op , selecteer een pictogram van de calculator-app en druk vervolgens op .

2. Druk op en selecteer [Reset] > [Var-geheugen] > [Ja].

Begin van pagina