Naar inhoud gaan

Numerieke berekeningen

In deze sectie worden commando’s en functies uitgelegd die u kunt invoeren nadat u de volgende bewerking hebt uitgevoerd: – [Num berekening].

Absolute waarde

Wanneer u een berekening met een reëel getal uitvoert, krijgt deze functie gewoon de absolute waarde.


Voorbeeld: |2 - 7| = Abs(2 - 7) = 5

(Invoer/Uitvoer: Breuk in/Dec uit)

  • – [Num berekening] > [Absolute waarde]
    27

(Invoer/Uitvoer: Regel in/uit)

  • – [Num berekening] > [Absolute waarde]
    27

Afronden

Met de functie Afronden (Rnd) worden decimale breukwaarden van het argument afgerond in overeenstemming met de huidige instelling Getalformaat. Het interne en weergegeven resultaat van Rnd(10 ÷ 3) is bijvoorbeeld 3,333 wanneer de instelling Getalformaat Aantal decim 3 is. Als u de instelling Norm 1 of Norm 2 gebruikt, wordt het argument op het 11e cijfer van het mantissegedeelte afgerond.


Voorbeeld: Om de volgende berekeningen uit te voeren als Aantal decim 3 is geselecteerd voor het aantal weer te geven cijfers: 10 ÷ 3 × 3 en Rnd(10 ÷ 3) × 3

(Invoer/Uitvoer: Breuk in/Dec uit, Getalformaat: Aantal decim 3)

  • 1033
  • – [Num berekening] > [Afronden]
    1033
Begin van pagina