Naar inhoud gaan

Hoekeenheid, pool-/cartesische coördinaten, sexagesimaal

In deze sectie worden commando’s, functies en symbolen uitgelegd die u kunt invoeren nadat u de volgende bewerking hebt uitgevoerd: – [Hoek/Coörd/Sexag].

Graden, Radialen, Gradiënten

Deze functies specificeren de hoekeenheid.

° specificeert graden, r radialen en g gradiënten.

U kunt elke functie invoeren met behulp van de onderstaande menu-items.
– [Hoek/Coörd/Sexag] > [Graden]
– [Hoek/Coörd/Sexag] > [Radialen]
– [Hoek/Coörd/Sexag] > [Gradiënten]

Voorbeeld: π/2 radialen = 90° (Hoekeenheid: Graden (D))

  • (π)2
    – [Hoek/Coörd/Sexag] > [Radialen]

Cart naar Pool, Pool naar Cart

“Pol(” converteert cartesische coördinaten naar poolcoördinaten en “Rec(” converteert poolcoördinaten naar cartesische coördinaten.

Specificeer de Hoekeenheid in het menu SETTINGS voor u berekeningen uitvoert.

Het berekeningsresultaat voor r en θ en voor x en y worden respectievelijk opgeslagen als variabelen x en y.

Het berekeningsresultaat θ wordt weergegeven in het bereik van -180° < θ ≤ 180°.


Opmerking

Pol( en Rec( kunnen op het rekenscherm van de onderstaande calculator-apps worden gebruikt.
Rekenen, Statistiek


Voorbeeld 1: Om cartesische coördinaten (√2; √2) om te zetten naar poolcoördinaten (Invoer/Uitvoer: Breuk in/Dec uit, Hoekeenheid: Graden (D))

  • – [Hoek/Coörd/Sexag] > [Cart naar Pool]
    2(;)2

Voorbeeld 2: Om poolcoördinaten (√2; 45°) om te zetten naar cartesische coördinaten (Invoer/Uitvoer: Breuk in/Dec uit, Hoekeenheid: Graden (D))

  • – [Hoek/Coörd/Sexag] > [Pool naar Cart]
    2(;) 45

Graden, minuten, seconden

U kunt de toetsen of het onderstaande menu-item gebruiken om het sexagesimale symbool () in te voeren.
()
– [Hoek/Coörd/Sexag] > [Graden Min Sec]
Raadpleeg “Omzetting Sexagesimaal (berekeningen graden, minuten, seconden)” voor meer informatie.

Begin van pagina