Naar inhoud gaan

Een expressie invoeren met een formaat natuurlijk handboek (alleen Breuk in/uit of Breuk in/Dec uit)

Expressies die breuken en/of speciale functies zoals √  bevatten, kunnen worden ingevoerd in formaat natuurlijk handboek door gebruik te maken van sjablonen die verschijnen wanneer bepaalde toetsen worden ingedrukt of wanneer u bepaalde functies uit het menu CATALOG invoert.


Voorbeeld: 3 12 + 5 32

1. Druk op ().

Dit voert een sjabloon voor gemengde breuk uit.

2. Voer waarden in de gebieden voor gehele getallen, tellers en noemers van de sjabloon in.

  • 312

3. Doe hetzelfde om de rest van de expressie in te voeren.

  • ()532

Opmerking

Als de invoercursor zich binnen het invoergebied van een sjabloon (gemengde breuken) bevindt, springt de cursor naar de positie onmiddellijk na (rechts van) het sjabloon, als u op drukt, terwijl de cursor naar de positie onmiddellijk ervoor (links ervan) springt, als op drukt.

U kunt altijd de huidige locatie van de cursor binnen een sjabloon zien, omdat het lege kader of de tekens waar de cursor zich bevindt, zwart zijn. De rest van de berekeningsexpressie is donkergrijs.

Bewerkingen ongedaan maken

Om de laatste toetsbewerking ongedaan te maken, drukt u op , selecteert u [Ongedaan maken] en drukt u vervolgens op .

Om een toetsbewerking die u net ongedaan hebt gemaakt opnieuw uit te voeren, drukt u op , selecteert u [Ongedaan maken] en drukt u nogmaals op .

Waarden en expressies als argumenten gebruiken

Voorbeeld: Om 1 + 76 in te voeren en vervolgens te wijzigen naar 1 +

  • 176(INS)

Als u in het bovenstaande voorbeeld op (INS) drukt, wordt 76 het argument van de functie-invoer door de volgende toetsbewerking (√ ).

Begin van pagina