Naar inhoud gaan

Basisinvoerregels

Als u op drukt, wordt de prioriteitsvolgorde van de invoerberekening automatisch geëvalueerd en het resultaat verschijnt op de display.


4 × sin 30 × (30 + 10 × 3) = 120

*1 Het haakje sluiten moet worden ingevoerd voor sin- en andere functies die haakjes bevatten.

*2 Deze vermenigvuldigingssymbolen (×) kunnen worden weggelaten.

*3 Het haakje sluiten direct voor de bewerking kan worden weggelaten.De cursor naar het begin of einde van een invoerexpressie verplaatsen

Bij het invoeren van een expressie kunt u op drukken om de cursor naar het begin van de expressie te laten springen of op om naar het einde van de expressie te springen.


Invoerexpressie en berekeningsresultaat indicator “Meer” ( , )

Als u aan de rechterkant van een regel met een invoerexpressie of met een berekeningsresultaat een aanwijzer ( of ) ziet, betekent dit dat de weergegeven regel naar rechts doorloopt. Scroll op de regel naar links en rechts met en .

Als u op het einde rechts van een regel met een berekeningsresultaat ziet, kunt u naar het einde van het resultaat springen door op te drukken. Om naar het begin van een regel met een berekeningsresultaat te springen, drukt u op .

Als u door de invoerexpressie wilt scrollen terwijl de indicatoren en worden weergegeven, moet u eerst op of drukken en vervolgens kunt u scrollen met en .


Haakjes automatisch aanvullen

Als u een berekening uitvoert die zowel deel- als vermenigvuldigingsbewerkingen omvat waarbij een vermenigvuldigingsteken is weggelaten, worden automatisch haakjes ingevoegd, zoals in de onderstaande voorbeelden wordt getoond.

- Als een vermenigvuldigingsteken wordt weggelaten direct voor een haakje openen of na een haakje sluiten.
Voorbeeld: 6 ÷ 2(1 + 2) → 6 ÷ (2(1 + 2))

- Wanneer een vermenigvuldigingsteken wordt weggelaten direct voor een variabele, een constante, enz.
Voorbeeld: 6 ÷ 2π → 6 ÷ (2π)


Indicatie invoerlimiet

De cursor verandert van vorm naar , als er 10 bytes of minder aan toegestane invoer over zijn. Als dit gebeurt, beëindigt u de invoer van de berekening en u drukt vervolgens op .

Begin van pagina