Naar inhoud gaan

Technische notatie

U kunt het exponentendeel van een weergegeven berekeningsresultaatwaarde omzetten naar een macht van tien, die een veelvoud van 3 is, en het resultaat weergeven.


Voorbeeld: Zet de waarde 1234 om naar technische notatie, waarbij de decimale teken naar rechts verplaatst en vervolgens naar links.

1. Voer 1234 in en druk vervolgens op .

2. Voer de onderstaande bewerking uit om naar de ENG-conversiemodus te gaan.

  • – [ENG-notatie]

Als u naar de ENG-conversiemodus gaat, wordt het berekeningsresultaat naar technische notatie omgezet en wordt rechts ervan weergegeven.

In de ENG-conversiemodus kunt u met en de komma van de mantisse te verplaatsen.

3. Druk op om de ENG-conversiemodus te verlaten.

Zo verlaat u de ENG-conversiemodus en verdwijnt van het scherm.

U kunt de ENG-conversiemodus ook verlaten door op of te drukken.


Opmerking

Gewone berekeningen zijn in de ENG-conversiemodus niet mogelijk. Om een nieuwe berekening te starten, verlaat u de ENG-conversiemodus.

Begin van pagina