Naar inhoud gaan

De batterij vervangen

Als het onderstaande scherm verschijnt direct nadat u het toestel hebt ingeschakeld, betekent dit dat de resterende batterijlading laag is.

Een bijna lege batterij wordt ook aangegeven door een zwakke display, zelfs als het contrast wordt aangepast, of als er geen tekens op het scherm verschijnen als u de calculator inschakelt.

Vervang de batterij door een nieuwe als dit gebeurt of als het bovenstaande scherm verschijnt.


Belangrijk!

Als de batterij wordt verwijderd, wordt de inhoud van het geheugen van de calculator gewist.

1. Druk op (OFF) om de calculator uit te schakelen.

Om ervoor te zorgen dat u niet per ongeluk het toestel inschakelt terwijl u de batterij vervangt, bevestigt u de voorklep aan de voorkant van de calculator.

2. Verwijder de batterijklep, verwijder de batterij en plaats vervolgens een nieuwe batterij met zijn plus (+) en min (−) kanten in de juiste richting, zoals in de illustratie wordt getoond.

3. Plaats de batterijklep terug.

4. Druk op om de calculator in te schakelen.

5. Initialiseer de calculator.

(1) Druk op , selecteer het pictogram van een calculator-app en druk vervolgens op .

(2) Druk op en selecteer [Reset] > [Alles Initial] > [Ja].

Sla de bovenstaande stappen niet over!

Begin van pagina