Naar inhoud gaan

Bepalende vergelijkingen voor f(x) en g(x) registreren en gebruiken

Uw calculator bevat de functies “f(” en “g(” die u kunt gebruiken nadat u er bepalende vergelijkingen voor hebt geregistreerd. Bijvoorbeeld, na het registreren van f(x) = x2 + 1 als bepalende vergelijking voor de functie “f(” kunt u f(0) = 1 en f(5) = 26 berekenen.

Als u op drukt, wordt een menu weergegeven voor het registreren van de bepalende vergelijking van f(x) of g(x) en voor het invoeren van “f(” of “g(”.

Opmerking

De bepalende vergelijkingen van f(x) en g(x) worden ook gebruikt door f(x) en g(x) in de app Tabel. Raadpleeg “Een cijfertabel aanmaken” voor meer informatie over de app Tabel.

Een bepalende vergelijking registreren

Voorbeeld 1: Om f(x) = x2 + 1 te registreren

1. Druk op , selecteer het app-pictogram Rekenen en druk vervolgens op .

2. Druk op en selecteer vervolgens [Definieer f(x)].

Het scherm om de vergelijking f(x) te registreren wordt weergegeven.

3. Voer x2 + 1 in.

  • 1

4. Druk op .

De expressie die u invoerde, wordt geregistreerd en het scherm dat werd getoond voordat u in stap 2 van deze procedure op drukte, verschijnt opnieuw.


Opmerking

Een bepalende vergelijking kan vanuit elke calculator-app worden geregistreerd. Afhankelijk van het scherm dat door de calculator-app wordt weergegeven (bijvoorbeeld als er een menuscherm wordt weergegeven), wordt het menu mogelijk niet weergegeven als u op drukt.

Een berekening uitvoeren door een waarde aan de geregistreerde bepalende vergelijking toe te wijzen

Voorbeeld 2: Om de waarde x = 3 toe te wijzen aan f(x), dat u in Voorbeeld 1 registreerde

(Vervolg van Voorbeeld 1)

1. Druk op en selecteer vervolgens [f(x)].

“f(” wordt ingevoerd.

2. Wijs een waarde 3 toe en voer vervolgens de berekening uit.

  • 3

Een samengestelde functie registreren

Voorbeeld 3: Om f(x) dat in Voorbeeld 1 is gedefinieerd, in te voegen in g(x) om g(x) = f(x) × 2 - x te registreren

(Vervolg van Voorbeeld 1)

1. Druk op en selecteer vervolgens [Definieer g(x)].

Het scherm om de vergelijking g(x) te registreren wordt weergegeven.

2. Voer f(x) × 2 - x in.

  • *2

* Als u op drukt, terwijl het scherm om de vergelijking g(x) te registreren wordt weergegeven, is het enige menu dat wordt weergegeven [f(x)]. Hetzelfde gebeurt, als u op drukt, terwijl het scherm om de vergelijking f(x) te registreren wordt weergegeven. Dan is het enige menu dat wordt weergegeven [g(x)].

3. Druk op .

Dit registreert de vergelijking die u invoert en keert terug naar het scherm dat werd weergegeven voordat u deze bewerking met stap 1 startte.


Opmerking

De bewerking om een waarde toe te wijzen aan x van g(x) en het resultaat te berekenen, is dezelfde als onder “Een berekening uitvoeren door een waarde aan de geregistreerde bepalende vergelijking toe te wijzen”. Houd er echter rekening mee dat u [g(x)] moet selecteren in plaats van [f(x)] in stap 1.

In de bewerking van Voorbeeld 3 voert u f(x) in de bepalende vergelijking van g(x) in. Anderzijds kunt u ook g(x) in de bepalende vergelijking f(x) invoeren. Voer echter niet tegelijkertijd g(x) in f(x) in en f(x) in g(x). Als u dat doet, zal er een Cirkelref FOUT optreden, als u een berekening met f(x) of g(x) uitvoert.

Gegevensbewaring

Als u een van onderstaande bewerkingen uitvoert, worden de bepalende vergelijkingen die voor f(x) en g(x) zijn geregistreerd, verwijderd.

Drukken op

Het menu SETTINGS gebruiken om de instelling Invoer/Uitvoer te schakelen tussen Breuk in*1 en Regel in*2.

*1 Breuk in/uit of Breuk in/Dec uit

*2 Regel in/uit of Regel in/Dec uit

– [Reset] > [Instell & Gegev] of – [Reset] > [Alles Initial] uitvoeren

Begin van pagina