Naar inhoud gaan

Calculator-apps

Een calculator-app selecteren

Selecteer een calculator-app die geschikt is voor het soort berekeningen dat u wilt uitvoeren.

1. Druk op om het scherm HOME weer te geven.

Raadpleeg de “Lijst met geïnstalleerde calculator-apps” voor meer informatie over de calculator-app.

2. Gebruik de cursortoetsen (, ) om het gewenste pictogram van de calculator-app te selecteren.

3. Druk op om het beginscherm weer te geven van de calculator-app waarvan u het pictogram hebt geselecteerd.

Lijst met geïnstalleerde calculator-apps

Pictogram Beschrijving

(Rekenen)
Algemene berekeningen

(Statistiek)
Statistiek- en regressieberekeningen

(Tabel)
Genereert een cijfertabel gebaseerd op één of twee functies
Begin van pagina