Naar inhoud gaan

Hyperbolisch, goniometrisch

In deze sectie worden hyperbolische en goniometrische functies uitgelegd.

Hyperbolische functies

Hyperbolische functies kunnen met behulp van de onderstaande menu-items worden ingevoerd.

– [Hyperbool/Trig] > [sinh], [cosh], [tanh], [sinh-1], [cosh-1] of [tanh-1]


De instelling van de hoekeenheid heeft geen invloed op berekeningen.


Voorbeeld: sinh 1 = 1,175201194

  • – [Hyperbool/Trig] > [sinh] 1

Goniometrische functies

Goniometrische functies kunnen met behulp van de onderstaande toetsen of menu-items worden ingevoerd.

Toets Menu-item

– [Hyperbool/Trig] > [sin]

– [Hyperbool/Trig] > [cos]

– [Hyperbool/Trig] > [tan]

(sin-1)

– [Hyperbool/Trig] > [sin-1]

(cos-1)

– [Hyperbool/Trig] > [cos-1]

(tan-1)

– [Hyperbool/Trig] > [tan-1]

Specificeer de Hoekeenheid in het menu SETTINGS voor u berekeningen uitvoert.


Voorbeeld: sin 30 = 0,5 (Hoekeenheid: Graden (D))

  • 30
Begin van pagina