Naar inhoud gaan

Geavanceerde berekeningen

In deze sectie worden commando’s, functies en symbolen beschreven die voor alle calculator-apps gelden. De volgorde die hier wordt gebruikt om commando’s, functies en symbolen weer te geven, is dezelfde volgorde als waarin deze worden weergegeven in het menu CATALOG dat verschijnt wanneer u op drukt.


Opmerking

Er zijn ook menu-items in CATALOG die eigen zijn aan een calculator-app, die hier niet worden getoond. Raadpleeg het hoofdstuk voor elke calculator-app voor meer informatie over app-specifieke menu-items.

Afhankelijk van de calculator-app die u gebruikt en het scherm dat door de calculator-app wordt weergegeven, is het mogelijk dat u bepaalde commando’s, functies of symbolen niet kunt invoeren. Commando’s, functies en symbolen die niet kunnen worden ingevoerd, worden niet in het menu CATALOG weergegeven.


Begin van pagina