Naar inhoud gaan

Voordat u denkt dat de calculator stuk is...

Merk op dat u gescheiden kopieën dient te maken van belangrijke gegevens voordat u deze stappen uitvoert.

1. Controleer de berekeningsexpressie om er zeker van te zijn dat deze geen fouten bevat.

2. Let erop dat u de juiste calculator-app gebruikt voor het type berekening dat u probeert uit te voeren.

Om na te gaan welke calculator-app u momenteel gebruikt, drukt u op . Zo wordt het pictogram gemarkeerd van de calculator-app die momenteel in gebruik is.

3. Als de bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen, druk dan op de toets .

Hierdoor voert de calculator een routine uit die nagaat of rekenfuncties correct werken. Als de calculator een afwijking ontdekt, initialiseert deze automatisch de calculator-app en wist de geheugeninhoud.

4. Zet de calculatorinstellingen (behalve Contrast, Autom uitzetten en Taal) terug naar hun initiële standaardinstellingen door de onderstaande procedure uit te voeren.

(1) Druk op , selecteer het pictogram van een calculator-app en druk vervolgens op .

(2) Druk op en selecteer [Reset] > [Instell & Gegev] > [Ja].

Begin van pagina