Naar inhoud gaan

Het menu CATALOG gebruiken

Druk op om het CATALOG-menu weer te geven. Dit menu toont categorieën van de commando’s, functies en symbolen in overeenstemming met de calculator-app die u momenteel gebruikt en de huidige status (weergegeven scherm of huidige instellingen) van de app.

Voorbeeld: Menu CATALOG van de app Rekenen


Opmerking

Raadpleeg “Geavanceerde berekeningen” voor informatie over het invoeren van commando’s, functies en symbolen uit het menu CATALOG.

Raadpleeg de omschrijvingen van de calculator-apps in “Calculator-apps gebruiken” voor informatie over de commando’s, functies en symbolen die eigen zijn aan elke calculator-app.

Begin van pagina