Naar inhoud gaan

Het menu TOOLS gebruiken

Het menu TOOLS dat verschijnt wanneer u op drukt, bevat menu-items om functies uit te voeren die eigen zijn aan elke calculator-app en om instellingen te configureren.

  • Voorbeeld: Menu TOOLS voor de app Rekenen

  • Voorbeelden: Menu TOOLS voor de app Tabel


Opmerking

De onderstaande menu-items zijn gemeenschappelijk voor meerdere calculator-apps.

- Ongedaan maken (Raadpleeg "Bewerkingen ongedaan maken".)

Begin van pagina