หมายเลขโมดูล 5413

การใช้ตัวนับเวลาถอยหลัง

1.กด (D) เพื่อเริ่มนับถอยหลัง

มีการส่งเสียงบีพหรือกระพริบเตือน เมื่อครบเวลานับถอยหลัง

  • หากต้องการหยุดการใช้งานตัวนับเวลาถอยหลังกลางคัน ให้กด (D) เพื่อหยุดใช้งาน แล้วกด (A) เพื่อรีเซ็ตเป็นเวลาเริ่มต้นของตัวนับเวลา

2.กดปุ่มใดก็ได้เพื่อหยุดการปลุก

3.กด (C) สองครั้งเพื่อกลับไปที่โหมดบอกเวลาปกติ