หมายเลขโมดูล 5413

การระบุเวลาเรืองแสง

คุณสามารถเลือกระยะเวลาการเรืองแสงเป็นเวลา 1.5 วินาทีหรือสามวินาที

1.กด (C) เพื่อเข้าสู่โหมดบอกเวลาปกติ

Reference การไปยังโหมดต่างๆ

2.กดปุ่ม (A) ค้างไว้ประมาณสองวินาที

[SET Hold] จะปรากฏขึ้นแล้วการตั้งค่าโซนเวลาจะกระพริบ

3.กด (C) 10 ครั้ง จนกระทั่งการตั้งค่า ([LT1] หรือ [LT3]) ในปัจจุบันกระพริบบนหน้าปัด

4.หมุนสวิตช์หมุนเพื่อแสดงช่วงเวลาเรืองแสงที่คุณต้องการใช้

[LT1]: เรืองแสง 1.5 วินาที

[LT3]: เรืองแสง 3 วินาที

5.กด (A) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า