การสนับสนุน

Smart Outdoor Watch

ซีรีส์ WSD

การใช้งานหน้าปัดนาฬิกา

การใช้งานหน้าปัดนาฬิกาพื้นฐาน

ในการสลับไปยังหน้าปัดนาฬิกาอื่น: กดหน้าปัดนาฬิกาปัจจุบันค้างไว้ > ปัดไปทางซ้ายหรือขวา
ในการกำหนดค่าการตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกา: กดหน้าปัดนาฬิกาค้างไว้ > แตะไอคอนรูปเฟือง

อัตราการเต้นของหัวใจ

นี่คือหน้าปัดนาฬิกาที่มีฟังก์ชันการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ เนื้อหาบนหน้าจอจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณเริ่มดำเนินการวัด

 • หากต้องการกำหนดค่านาฬิกาให้เริ่มต้นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มออกกำลังกาย: การตั้งค่า > อัตราการเต้นของหัวใจ > การวัดอัตโนมัติ
 • ในการกำหนดค่านาฬิกาสำหรับเริ่มต้นหรือหยุดการวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยตนเอง: การตั้งค่า > อัตราการเต้นของหัวใจ > การทำงานด้วยมือ
  แตะหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเริ่มดำเนินการวัด
 • ในการระบุตำแหน่งที่ตั้งของอัตราการเต้นของหัวใจบนหน้าจอการวัด: การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้งแสดงอัตราการเต้นของหัวใจ > ระดับบน หรือ ระดับกลาง

2 ชั้น

นี่คือหน้าปัดนาฬิกาดิจิตอลที่อ่านค่าได้ง่าย ซึ่งทำให้คุณสามารถสลับไปมาระหว่าง LCD แบบขาวดำและ LCD แบบหลากสีได้

 • ในการระบุสีของหน้าปัด: การตั้งค่า > เปลี่ยนสี > เลือกสี
 • ในการสลับไปใช้หน้าจอขาวดำ: การตั้งค่า > หน้าจอขาวดำ
 • ในการเปลี่ยนเนื้อหาบนหน้าจอ: การตั้งค่า > เนื้อหาบนหน้าจอ > ระดับบน หรือ ระดับล่าง > เลือกเนื้อหาบนหน้าจอ

2 ชั้น

นี่คือหน้าปัดนาฬิกาดิจิตอลที่รวม LCD แบบขาวดำที่อ่านค่าได้ง่ายเข้ากับ LCD แบบหลากสี

 • ในการระบุสีของหน้าปัด: การตั้งค่า > เปลี่ยนสี > เลือกสี
 • ในการสลับไปใช้หน้าจอขาวดำ: การตั้งค่า > หน้าจอขาวดำ
 • ในการเปลี่ยนเนื้อหาบนหน้าจอ: การตั้งค่า > สไตล์

2 ชั้น

นี่คือหน้าปัดนาฬิกาดิจิตอลที่รวม LCD แบบขาวดำที่อ่านค่าได้ง่ายเข้ากับ LCD แบบหลากสี

 • ในการสลับไปใช้หน้าจอขาวดำ: การตั้งค่า > หน้าจอขาวดำ

แท้จริง

นี่คือหน้าปัดนาฬิกาแบบอะนาล็อกที่เรียบง่าย

 • ในการเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงบนหน้าปัด: การตั้งค่า > ข้อมูล > เลือกข้อมูลที่ต้องการให้แสดงหรือแตะที่หน้าปัดโดยตรง

แท้จริง

นี่คือหน้าปัดนาฬิกาแบบอะนาล็อกที่เรียบง่าย

 • ในการเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงบนหน้าปัด: แตะที่หน้าปัดโดยตรง

การเดินทาง

นี่คือนาฬิกาแบบอะนาล็อกที่แสดงแผนที่และกิจกรรมใน Google Calendar

สามารถแสดงกิจกรรม Google Calendar ได้สูงสุดสามรายการบนหน้าจอ

 • ในการแสดงแผนที่พร้อมด้วย Location Memory: แตะแผนที่พื้นหลังสองครั้ง
 • ในการแสดงแผนที่กิจกรรมในพื้นหลัง: แตะกิจกรรม
  ในการแสดงแผนที่ คุณต้องป้อนที่อยู่ที่ถูกต้องของกิจกรรม
 • ในการกำหนดค่าการตั้งค่า Google Calendar: การตั้งค่า > เชื่อมกับปฏิทิน Google > กำหนดค่าการตั้งค่าบัญชี Google > เลือกปฏิทินที่คุณต้องการแสดง

นักเดินทาง

นี่คือหน้าปัดนาฬิกาอะนาล็อกที่แสดงข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับจุดหมายในการเดินทางของคุณ ฯลฯ

 • ในการเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าปัดนาฬิกา: การแตะหน้าปัดในแต่ละครั้งที่ 10 นาฬิกาจะเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอของนาฬิกา
 • ในการเริ่มต้นใช้งานแอป: แตะหน้าต่างข้อมูล
 • ในการกำหนดค่าการตั้งค่าแอป: การตั้งค่า > แอป

เนื้อหาบนหน้าปัดและจอแสดงผล

ด้านบน: เดือน วัน วันในรอบสัปดาห์

ALTI: มาตรวัดความสูง

COMP: เข็มทิศ

BARO: บารอมิเตอร์

POS: การแตะแผนที่จะเริ่มต้นใช้งาน Location Memory

WLT: การแตะเวลาโลกจะแสดงหน้าจอการตั้งค่าเมืองหลัก

PLN: กำหนดการ

APP: การเริ่มต้นใช้งานแอป

สถานที่

คุณสามารถแสดงแผนที่หรือ Street View ของตำแหน่งที่ตั้งของกิจกรรม Google Calendar หรือแผนที่ของตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณได้
นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าที่จะควบคุมข้อมูลที่แสดงบนหน้าปัดได้

 • ในการแสดงแผนที่ของตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณในพื้นหลัง: การตั้งค่า > การแสดงแผนที่ > ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน
  การแตะแผนที่ในพื้นหลังจะแสดงแผนที่ของตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ
 • ในการแสดงแผนที่กิจกรรมในพื้นหลัง: การตั้งค่า > การแสดงแผนที่ > กิจกรรม Google Calendar > เลือกวันที่ที่ต้องการ > เลือกกิจกรรม
  คุณสามารถแตะแผนที่ในพื้นหลังเพื่อแสดงรายละเอียดของกิจกรรม เวลาที่เหลืออยู่ก่อนเริ่มกิจกรรม หรือ Street View ของแผนที่ไปยังจุดหมายของคุณ
  เมื่อแสดง Street View ด้วยการเชื่อมต่อ iPhone ขอแนะนำให้ใช้งานในสภาพแวดล้อม Wi-Fi
 • หากต้องการระบุสิ่งที่ปรากฏในหน้าปัด การตั้งค่า > ข้อมูล > เลือกตำแหน่งในการแสดงผล > เลือกเนื้อหาที่ต้องการแสดงผล
  การแตะหน้าปัดจะเริ่มการทำงานของแอปที่เกี่ยวข้อง

หลาย

นี่คือหน้าปัดนาฬิกาแบบดิจิตอลที่ดูเรียบง่าย

 • ในการกำหนดค่าการตั้งค่าหน้าปัด: การตั้งค่า > ข้อมูล > เลือกตำแหน่งในการแสดงผล > เลือกเนื้อหาที่ต้องการแสดงผล
  หรือสามารถแตะที่หน้าปัดโดยตรง
 • ในการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา: การตั้งค่า > เปลี่ยนสี > เลือกสี

หลาย

นี่คือหน้าปัดนาฬิกาแบบดิจิตอลที่ดูเรียบง่าย

 • ในการกำหนดค่าการตั้งค่าหน้าปัด: การตั้งค่า > ข้อมูล > เลือกตำแหน่งในการแสดงผล > เลือกเนื้อหาที่ต้องการแสดงผล
  หรือสามารถแตะที่หน้าปัดโดยตรง
 • ในการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา: การตั้งค่า > เปลี่ยนสี > เลือกสี

สถานที่

นี่คือหน้าปัดนาฬิกาแบบอะนาล็อกที่แสดงค่าละติจูดและลองจิจูดปัจจุบันของคุณโดยอิงตาม GPS รวมถึงรูปภาพแผนที่โลกในพื้นหลังโดยยึดตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณเป็นศูนย์กลาง

 • ในการเปลี่ยนสีของหน้าปัด: การตั้งค่า > เปลี่ยนสี > เลือกสี

เวลาโลก

นี่คือหน้าปัดนาฬิกาดิจิตอลที่แสดงวันที่ เวลา และชื่อเมือง (ชื่อโซนเวลา) ในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ การชดเชยเวลาระหว่างตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันกับเวลาของเมืองหลักของคุณ และวันที่ เวลา และชื่อเมือง (ชื่อโซนเวลา) ในปัจจุบันของเมืองหลักของคุณ

 • ในการระบุเมืองหลัก: การตั้งค่า > เมืองหลัก

เขตแดน

นี่คือหน้าปัดนาฬิกาแบบอะนาล็อกที่จะไฮไลท์พื้นที่ที่คุณไปเยือนด้วยสีบนแผนที่

 • ในการเปลี่ยนสีของหน้าปัด: การตั้งค่า > เปลี่ยนสี > เลือกสี

ผสม

นี่คือหน้าปัดนาฬิกาแบบอะนาล็อกที่แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงของระดับความสูงในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ความกดอากาศและระดับความสูงในปัจจุบัน และการอ่านค่าความสูงระดับสูงที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของนาฬิกา

สนาม

นี่คือหน้าปัดนาฬิกาแบบอะนาล็อกที่ดูเรียบง่าย

 • ในการเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงผล: แตะที่หน้าปัดโดยตรง

ระดับความสูง

นี่คือหน้าปัดนาฬิกาดิจิตอลที่แสดงความสูงระดับสูงที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของนาฬิกา ระดับความสูงปัจจุบัน และกราฟการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา