การสนับสนุน

Smart Outdoor Watch

ซีรีส์ WSD

ตารางเปรียบเทียบฟังก์ชันของ Android, iOS

โทรศัพท์ที่รองรับ

Wear OS by Google ใช้ได้กับโทรศัพท์ที่ใช้ Android เวอร์ชันล่าสุด (ไม่รวมรุ่น Go และ โทรศัพท์ที่ไม่มี Google Play Store) หรือ iOS ฟีเจอร์ที่รองรับในแต่ละแพลตฟอร์มและแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน Wear OS by Google ใช้ได้กับโทรศัพท์ที่ใช้ Android เวอร์ชันล่าสุด (ไม่รวมรุ่น Go และ โทรศัพท์ที่ไม่มี Google Play Store) หรือ iOS ฟีเจอร์ที่รองรับในแต่ละแพลตฟอร์มและแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน และความเข้ากันได้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Android

AndroidTM 6.0 หรือสูงกว่า (ไม่รวม Go Edition)

  • ● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาร์ทโฟนสามารถใช้ Bluetooth® ได้
  • ● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาร์ทโฟนของคุณรองรับการติดตั้ง Wear OS by Google จาก Google Play
  • ● ดาวน์โหลด Wear OS by Google จาก Google Play ของประเทศที่คุณซื้อนาฬิกามา Wear OS by Google อาจใช้งานไม่ได้หากดาวน์โหลดมาจากแหล่งอื่นนอกเหนือจาก Google Play
iOS

รุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้ที่ใช้ iOS 12.0 หรือสูงกว่า

  • ● ฟังก์ชันการใช้งานที่จำกัดเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iOS
  • ● จำเป็นต้องมี Wi-Fi สำหรับการเชื่อมต่อ iOS

  • • หากคุณใช้ WSD-F10, F20, F20S, F20X, F20SC หรือ F20A กับ Android 4.3 หรือสูงกว่า หรือ iOS 9.0 หรือสูงกว่า คุณสามารถใช้นาฬิกาต่อไปในการกำหนดค่าปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ใช้ Android 6.0 หรือใหม่กว่า (ไม่รวม Go Edition) หรือ iOS 12.0 หรือใหม่กว่า
  • • หากคุณใช้ WSD-F30 กับ Android 4.4 หรือสูงกว่า หรือ iOS 9.3 หรือสูงกว่า คุณสามารถใช้นาฬิกาต่อไปในการกำหนดค่าปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ใช้ Android 6.0 หรือใหม่กว่า (ไม่รวม Go Edition) หรือ iOS 12.0 หรือใหม่กว่า
  • • หากคุณใช้ WSD-F21HR กับ Android 4.4 หรือสูงกว่า หรือ iOS 10.0 หรือสูงกว่า คุณสามารถใช้นาฬิกาต่อไปในการกำหนดค่าปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ใช้ Android 6.0 หรือใหม่กว่า (ไม่รวม Go Edition) หรือ iOS 12.0 หรือใหม่กว่า

สมาร์ทโฟนของคุณใช้งานกับ Wear OS by Google ได้หรือไม่

g.co/WearCheck

คุณสามารถดูว่าโทรศัพท์ Android หรือ iPhone ของคุณใช้งานกับ Wear OS by Google ได้หรือไม่ได้ที่ g.co/WearCheck