การสนับสนุน

Smart Outdoor Watch

ซีรีส์ WSD

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ใช้งานเป็นครั้งแรก
หลังจากอ่าน "คู่มือแนะนำในการเริ่มใช้งาน" ที่ด้านล่างแล้ว ให้ปรับแต่งการตั้งค่านาฬิกาของคุณ

ข้อมูล

คู่มือแนะนำในการเริ่มใช้งาน

 • ● หากคุณใช้งานนาฬิกาของคุณเป็นครั้งแรก ให้ใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าการจับคู่
 • ● หากคุณกำลังเปลี่ยนไปใช้สมาร์ทโฟนรุ่นอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนภายใต้ "การเตรียมพร้อมสำหรับเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์รุ่นอื่น" โปรดทราบว่าการลบการตั้งค่าการจับคู่จะเป็นการลบข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของนาฬิกา ก่อนที่จะลบการตั้งค่าการจับคู่ ให้ใช้ขั้นตอนที่ (1) ภายใต้ "การเตรียมพร้อมสำหรับเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์รุ่นอื่น" เพื่อส่งออกข้อมูลของนาฬิกา

การเตรียมพร้อมสำหรับเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์รุ่นอื่น

● หากต้องการเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์รุ่นอื่น
 • (1) หากคุณต้องการคงข้อมูลตำแหน่งประจำวันที่เก็บอยู่ใน Location Memory ของโทรศัพท์เครื่องปัจจุบัน ให้ส่งออกบันทึกตามที่คุณต้องการ
  Location Memory > การตั้งค่า > ส่งออก > นำออกเป็นไฟล์ KML
 • (2) ลบการตั้งค่าการจับคู่ปัจจุบัน
  การตั้งค่า > ระบบ > ยกเลิกการเชื่อมต่อและรีเซ็ต
 • (3) ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์รุ่นอื่น
  การดำเนินการนี้จะลบหน้าปัดนาฬิกาและแอปที่ติดตั้งอยู่ในนาฬิกา และล้างการตั้งค่านาฬิกา คุณจะต้องติดตั้งหน้าปัดและแอปต่างๆ อีกครั้ง และกำหนดค่าการตั้งค่าตามที่กำหนด

1. อันดับแรก ให้กำหนดค่าการตั้งค่าการจับคู่นาฬิกาและโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้สามารถใช้งานนาฬิกาได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจับคู่ โปรดอ้างอิง "คู่มือการใช้งานฉบับย่อ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจับคู่ โปรดอ้างอิง "วิดีโอคำแนะนำการใช้งาน" และ "คู่มือการใช้งานฉบับย่อ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจับคู่ โปรดอ้างอิง "วิดีโอคำแนะนำการใช้งาน" และ "คู่มือการใช้งานฉบับย่อ"

2. ต่อมา ให้กำหนดค่าการตั้งค่านาฬิกาเพื่อเปิดใช้งานแอปและหน้าปัดนาฬิกา CASIO อย่างเต็มรูปแบบ

ข้อสำคัญ

×

รุ่นที่เชื่อมต่อกับ iOS (iPhone)

 • ● จำเป็นต้องมี Wi-Fi
 • ● จำเป็นต้องมีบัญชี Google เพื่อใช้งานนาฬิกานี้ หากคุณไม่มีบัญชี Google ให้ใช้โทรศัพท์ของคุณสร้างบัญชีใหม่
 • ● รองรับการใช้งานบน iPhone ที่ใช้ iOS10.0 หรือสูงกว่า