การสนับสนุน

Smart Outdoor Watch

ซีรีส์ WSD

คู่มือการเชื่อมต่อ G'z EYE

การเชื่อมต่อกับ G'z EYE ทำให้กิจกรรมกลางแจ้งสนุกสนานมากขึ้น!

การเชื่อมต่อกับกล้อง G'z EYE กับนาฬิกาทำให้สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์ได้โดยการควบคุมกล้องด้วยนาฬิกา ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการถ่ายภาพ ขณะเดียวกันก็ลุยกิจกรรมได้อย่างเต็มที่

 • ● หากคุณใช้นาฬิกาที่มีกล้องเป็นครั้งแรก ให้ดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ภายใต้ "การเตรียมกล้อง"
 • ● หากคุณเตรียมกล้องแล้ว ให้ทำขั้นตอนที่ 6 ภายใต้ "การถ่ายภาพ"

G'z EYE สามารถเชื่อมต่อได้

WSD-F10
ซีรีส์ WSD-F30/F20
WSD-F21HR
GZE-1

ข้อสำคัญ!

คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดบนนาฬิกา เพื่อติดตั้งแอป G'z EYE Controller
ในรายการแอป ให้เลือก "แอปที่แนะนำ" และเลือก "G'z EYE Controller" ในรายการที่ปรากฏเพื่อติดตั้ง

● ในการทำให้นาฬิกาและกล้องเชื่อมต่อกันได้อย่างเหมาะสม คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องได้ติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้ว

● มิเช่นนั้นอาจประสบปัญหาด้านการใช้งาน

การเตรียมกล้อง

ขั้นตอนที่1

ปิดการทำงานของกล้อง G'z EYE

 • 1กดปุ่มเพื่อปิดกล้อง
 • ● หากคุณจับคู่รีโมทคอนโทรล (มีจำหน่ายแยก) ไว้กับกล้อง อาจใช้เวลาสักครู่ในการสร้างการเชื่อมต่อกับแอป G'z EYE Controller ของนาฬิกา
 • ● หากการเชื่อมต่อดูเหมือนว่าจะใช้เวลานาน ให้รีเซ็ตกล้องเพื่อยกเลิกการจับคู่จากรีโมทควบคุม จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ด้านบน
 • ● ในการรีเซ็ตกล้อง ให้กดปุ่ม 3 ปุ่มด้านบน ([POWER] (เปิด-ปิด), [MOVIE], (ภาพยนตร์) [/SLOW (สโลว์) ค้างไว้อย่างน้อย 6 วินาที
 • รีโมทคอนโทรล
  (มีจำหน่ายแยก)

ขั้นตอนที่2

บนกล้อง G'z EYE ให้กดปุ่ม [/SLOW] (สโลว์) พร้อมกับกดปุ่ม [POWER] (เปิด-ปิด) ค้างไว้อย่างน้อย 6 วินาที จนกระทั่งไฟ [STATUS] (สถานะ) กระพริบเป็นสีเหลือง

 • 1กดปุ่ม [/SLOW] (สโลว์) และปุ่ม [POWER] (เปิด-ปิด) ค้างไว้อย่างน้อย 6 วินาที
 • 2กระพริบเป็นสีส้ม

ขั้นตอนที่3

หลังจากไฟ [STATUS] (สถานะ) ของกล้อง G'z EYE กระพริบเป็นสีเหลืองแล้ว ให้เลือก "G'z EYE Controller" ในรายการแอปของนาฬิกาเพื่อเริ่มใช้งานแอป

 • 1เลือก "G'z EYE Controller" เพื่อเริ่มใช้งานแอป

ขั้นตอนที่4

กล้อง G'z EYE และการจับคู่นาฬิกาจะเริ่มต้นขึ้น สักครู่หนึ่ง หลังจาก "เชื่อมต่อแล้ว" ปรากฏขึ้นบนหน้าปัดของนาฬิกา หน้าจอยืนยันการจับคู่จะปรากฏขึ้น เลือก เพื่อสิ้นสุดการจับคู่ การจับคู่จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อภาพบนกล้องปรากฏขึ้นบนหน้าปัดของนาฬิกา

1"กำลังเชื่อมต่อ" ปรากฏขึ้น

2หน้าจอยืนยันการจับคู่

3การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์

ขั้นตอนด้านล่างนี้จะแสดงถึงวิธีการดำเนินการบันทึกแบบต่างๆ

ขั้นตอนที่5

หลังจากเปิดกล้อง G'z EYE ให้เปิดแอป “G'z EYE Controller” บนนาฬิกา ซึ่งจะทำให้รูปภาพในกล้องแสดงขึ้นบนนาฬิกา กดปุ่มด้านบนของนาฬิกาเพื่อถ่ายภาพนิ่ง จากนั้นกดปุ่มด้านล่างเพื่อเริ่มบันทึกภาพยนตร์ (กดปุ่มด้านล่างอีกครั้งเพื่อหยุดบันทึกภาพยนตร์)
หากมีตัวควบคุมที่มีจอ LCD (มีจำหน่ายแยก) เชื่อมต่อกับกล้อง ให้ปิดการทำงานของตัวควบคุมก่อนที่จะเริ่มใช้แอป "G'z EYE Controller"

 • 1ถ่ายภาพบันทึกหน้าจอ
 • 2เริ่ม/หยุดบันทึกภาพยนตร์

ขณะที่ภาพของกล้องยังปรากฏอยู่ การแตะหน้าปัดนาฬิกาตรงกลางจะแสดงการควบคุมสำหรับการปรับการซูมและความสว่าง

 • 1ใหญ่ขึ้น
 • 2เล็กลง

ซูม

 • 1สว่างขึ้น
 • 2มืดลง

การปรับความสว่าง

ขั้นตอนที่6

ขณะที่ภาพของกล้องยังปรากฏอยู่นั้น คุณสามารถปัดหน้าจอจากทางขวาไปทางซ้าย และเลือกโหมดการบันทึกตามที่อธิบายไว้ด้านล่างได้

สโลว์โมชันแบบดรามาติก

เริ่มการบันทึกแบบสโลว์โมชันดรามาติก หลังจากที่คุณเริ่มบันทึกภาพยนตร์แล้ว (โดยกดปุ่มด้านบน) ให้กดปุ่มด้านล่างเพื่อเพิ่มส่วนที่เป็นภาพสโลว์โมชันให้กับภาพยนตร์

CS ความเร็วสูง

หลังจากการแตะตัวเลือกนี้ ให้ทำการจัดองค์ประกอบภาพแล้วกดปุ่ม [TOOL] ซึ่งจะเป็นการถ่ายภาพ CS ความเร็วสูงต่อเนื่อง

การโพส

แตะเพื่อเข้าสู่โหมดที่ถ่ายภาพหลังจากวัตถุหยุดนิ่ง ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์เมื่อถ่ายภาพตนเองกลางแจ้ง

ตัวตั้งเวลาถ่ายภาพ (5 วินาที)

การแตะตัวเลือกนี้จะเป็นการนับถอยหลังห้าวินาทีแล้วจึงถ่ายภาพ

การดูภาพนิ่งและภาพยนตร์

คุณสามารถใช้นาฬิกาเพื่อดูภาพนิ่งและภาพยนตร์ที่บันทึกด้วยกล้อง G'z EYE ได้

ขั้นตอนที่7

ขณะที่หน้าการบันทึกของนาฬิกาปรากฏขึ้น ให้แตะปุ่ม [PLAY] (เล่น) หรือปัดหน้าจอขึ้นเพื่อแสดงหน้าจอการเล่นภาพ

 • 1แตะ [PLAY] (เล่น) หรือปัดขึ้น

คุณสามารถลบไฟล์ภาพได้โดยแตะที่ไอคอนถังขยะที่ด้านซ้ายบนหน้าจอการเล่น

ขั้นตอนที่8

ในการกลับจากหน้าการเล่นไปที่หน้าการบันทึก ให้แตะปุ่ม [REC] (บันทึก) หรือปัดหน้าจอลง

 • 1แตะ [REC] (บันทึก) หรือปัดลง
 • ● การเล่นภาพยนตร์บนนาฬิกาจะแสดงตัวอย่างเพียงแค่ 10 วินาทีเท่านั้น ในการดูภาพยนตร์มากกว่า 10 วินาที ให้เล่นภาพยนตร์บนตัวควบคุมที่มีจอ LCD หรือใช้แอป G'z EYE บนโทรศัพท์
 • ● สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแอป G'z EYE บนโทรศัพท์ โปรดดูเอกสารคู่มือกล้อง G'z EYE

การออกจากการถ่ายภาพ

ขั้นตอนที่9

หลังจากที่ใช้นาฬิกาในการถ่ายภาพเสร็จแล้ว ให้ดำเนินการตามด้านล่างต่อไปนี้เพื่อออกจาก "G'z EYE Controller"

1กดปุ่มเปิด-ปิด

หรือ

2บนหน้าจอบันทึกภาพ ให้ปัดจากซ้ายไปขวา

หรือ

3ไม่ดำเนินการใดๆ เป็นเวลา 90 วินาที

 • ● การดำเนินการตามขั้นตอนด้านบนขณะที่บันทึกภาพยนตร์จะเป็นการออกจากแอป G'z EYE Controller แม้ว่าจะใช้สโลว์โมชันแบบดรามาติกก็ตาม คุณสามารถเริ่มการบันทึกได้ใหม่โดยเลือกแอป G's EYE Controller บนเมนูของนาฬิกาอีกครั้ง