การสนับสนุน

Smart Outdoor Watch

ซีรีส์ WSD

คู่มือการเชื่อมต่อซีรีส์ EXILIM EX-FR

การเชื่อมต่อสมาร์ทวอทช์กับ Outdoor Recording Gear (อุปกรณ์บันทึกกลางแจ้ง) EX-FR Series ทำให้กิจกรรมกลางแจ้งมีความเพลิดเพลินมากขึ้น

การเชื่อมต่อกับ EX-FR Series ทำให้สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์ได้โดยการควบคุมกล้องด้วยสมาร์ทวอทช์

 • ・หากเป็นการใช้กล้องครั้งแรก ให้ทำขั้นตอนที่ 1 ภายใต้ "การเตรียมกล้อง
 • ・หากคุณเตรียมกล้องแล้ว ให้ทำขั้นตอนที่ 6 ภายใต้ "การถ่ายภาพ

EX-FR Series ที่สามารถเชื่อมต่อได้

WSD-F10
ซีรีส์ WSD-F30/F20
WSD-F21HR
EX-FR100 (เวอร์ชัน 2.1)
EX-FR100 (เวอร์ชัน 2.5)
×
×
×
EX-FR100 (เวอร์ชัน 3.0)
EX-FR100L
×
×
×
EX-FR110H
EX-FR200
EX-FR200CA
EX-FR100CA

การจับคู่กล้อง EX-FR Series เมื่อนาฬิกาเปิดใช้งาน Wear OS by Google

ด้วย Wear OS by Google ทำให้คุณต้องดำเนินการที่จำเป็นบนนาฬิกาและติดตั้งแอป EXILIM Controller ในรายการแอป ให้เลือก "แอปที่แนะนำ" และเลือก "EXILIM Controller" ในรายการที่ปรากฏเพื่อติดตั้ง

● เพื่อให้แน่ใจว่าดำเนินการเชื่อมต่อกับนาฬิกาอย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากล้อง EX-FR Series ของคุณมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งอยู่ เฟิร์มแวร์กล้องเวอร์ชันเก่าอาจทำให้เกิดปัญหาได้

● การเชื่อมต่อกับนาฬิกานี้จะไม่สามารถทำได้หาก FR100 ได้รับการอัปเดตจากเวอร์ชัน 2.1 เป็น เวอร์ชัน 2.5

การเตรียมกล้อง

ขั้นตอนที่1

ปิดกล้อง EX-FR Series และตัวควบคุม EX-FR Series และถอดการ์ด Micro SD ออกจากกล้อง EX-FR Series

 • 1ปิดกล้อง
 • 2ปิดตัวควบคุม
 • 3ถอดการ์ด Micro SD

ขั้นตอนที่2

กดปุ่มชัตเตอร์และปุ่มเปิด-ปิดค้างไว้จน LED กระพริบเป็นสีส้ม

 • 1กดปุ่มชัตเตอร์และปุ่มเปิด-ปิดค้างไว้พร้อมกัน
  ซีรีส์ EX-FR100: ประมาณสามวินาที
  ซีรีส์ EX-FR200: ประมาณเจ็ดวินาที
 • 2กระพริบเป็นสีส้ม

ขั้นตอนที่3

หลังจาก LED ของกล้อง EX-FR Series กระพริบเป็นสีส้มแล้ว ให้เลือก "EXILIM Controller” ในรายการแอปของสมาร์ทวอทช์เพื่อเริ่มแอป

 • 1เลือก “EXILIM Controller” เพื่อเริ่มแอป

ขั้นตอนที่4

การดำเนินการจับคู่ระหว่าง EX-FR Series และสมาร์ทวอทช์จะเริ่มขึ้น สักครู่หนึ่ง หลังจาก "กำลังเชื่อมต่อ” ปรากฏขึ้นบนหน้าปัดของสมาร์ทวอทช์ หน้าจอยืนยันการจับคู่จะปรากฏขึ้น เลือก เพื่อสิ้นสุดการจับคู่ การจับคู่จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อภาพบนกล้องปรากฏขึ้นบนหน้าปัดของสมาร์ทวอทช์

1"กำลังเชื่อมต่อ" ปรากฏขึ้น

2หน้าจอยืนยันการจับคู่

3การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่5

หลังจากยืนยันว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ปิดกล้อง EX-FR Series แล้วใส่การ์ด Micro SD ลงไปในกล้อง
ตอนนี้คุณพร้อมที่จะถ่ายภาพแล้ว

 • ● ปิดกล้อง EX-FR Series ก่อนใส่การ์ด Micro SD เสมอ
 • 1ปิดกล้อง
 • 2ใส่การ์ด Micro SD
 • ● ต้องทำขั้นตอนต่างๆ ก่อนถึงจุดนี้เพียงครั้งเดียว คุณไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนเหล่านั้นในทุกครั้งที่ทำการบันทึก
 • ● การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ EX-FR Series หรือสมาร์ทวอทช์ และปัจจัยอื่นๆ อาจทำให้เกิดการยกเลิกการจับคู่ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นและคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้กดปุ่ม RESET (รีเซ็ต)ของกล้อง EX-FR Series แล้วทำการจับคู่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

การถ่ายภาพ

ขั้นตอนด้านล่างจะอธิบายถึงวิธีการต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์

ขั้นตอนที่6

หลังจากตรวจสอบแน่ใจแล้วว่าปิดตัวควบคุมของ EX-FR Series แล้ว ให้เปิดกล้อง การเริ่มต้นแอป EXILIM CONTROLLER บนนาฬิกา ทำให้คุณสามารถดูภาพจากกล้องบนหน้าปัดนาฬิกาได้
กดปุ่ม [TOOL] (เครื่องมือ) ของนาฬิกาเพื่อถ่ายภาพนิ่งหรือปุ่ม [APP] เพื่อเริ่มบันทึกภาพยนตร์ กดปุ่ม [APP] อีกครั้งเพื่อหยุดบันทึกภาพยนตร์

 • ● EX-FR200 รองรับการถ่ายภาพมุมมองโดม (ภาพนิ่งและภาพยนตร์) เท่านั้น
 • 1ถ่ายภาพบันทึกหน้าจอ
 • 2เริ่ม/หยุดบันทึกภาพยนตร์

ขณะที่ภาพของกล้องยังปรากฏอยู่ การแตะหน้าปัดนาฬิกาตรงกลางจะแสดงการควบคุมสำหรับการปรับการซูมและความสว่าง

 • 1ใหญ่ขึ้น
 • 2เล็กลง

ซูม

 • ● EX-FR100 เท่านั้น
 • 1สว่างขึ้น
 • 2มืดลง

ความสว่าง

ขั้นตอนที่7

ขณะที่ภาพของกล้องยังปรากฏอยู่นั้นคุณสามารถปัดแผงสัมผัสจากทางขวาไปทางซ้าย และเลือกโหมดการบันทึกได้

การถ่ายภาพแบบเว้นช่วง

การแตะตัวเลือกนี้จะเริ่มการถ่ายภาพตามระยะการเว้นช่วงคงที่แบบอัตโนมัติ
สามารถกำหนดระยะการเว้นช่วงได้เป็น 5, 15 หรือ 30 วินาที หรือ1 หรือ 2 นาที

CS ความเร็วสูง

หลังจากการแตะตัวเลือกนี้ ให้ทำการจัดองค์ประกอบภาพแล้วกดปุ่ม [TOOL] ซึ่งจะเป็นการถ่ายภาพ CS ความเร็วสูงต่อเนื่อง

การโพส

แตะเพื่อเข้าสู่โหมดที่ถ่ายภาพหลังจากวัตถุหยุดนิ่ง ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์เมื่อถ่ายภาพตนเองกลางแจ้ง

ตัวตั้งเวลาถ่ายภาพ (5 วินาที)

การแตะตัวเลือกนี้จะเป็นการนับถอยหลังห้าวินาทีแล้วจึงถ่ายภาพ

เพิ่มกล้อง

โหมดนี้ทำให้เชื่อมต่อกล้องตัวที่สองได้ (การจับคู่หลายคู่)
หลังจากทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ข้างต้นบนกล้องตัวที่สองแล้ว ให้แตะปุ่มนี้เพื่อจับคู่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปุ่มตัวเลือกไปที่หน้าจอที่สามารถใช้ในการเลือกกล้องตัวที่สองได้

การดูภาพนิ่งและภาพยนตร์

คุณสามารถใช้นาฬิกาเพื่อดูภาพนิ่งและภาพยนตร์ที่บันทึกด้วยกล้อง EX-FR Series

ขั้นตอนที่8

ขณะที่หน้าการบันทึกของนาฬิกาปรากฏขึ้น ให้แตะปุ่ม [PLAY] (เล่น) หรือปัดแผงสัมผัสขึ้นเพื่อแสดงหน้าจอการเล่นภาพ

 • 1แตะ [PLAY] (เล่น) หรือปัดขึ้น

บนหน้าจอการเล่น คุณสามารถลบไฟล์ของภาพที่แสดงอยู่โดยการแตะไอคอนถังขยะทางด้านขวา

ขั้นตอนที่9

ในการกลับจากหน้าการเล่นไปที่หน้าการบันทึก ให้แตะปุ่ม [REC] (บันทึก) หรือปัดแผงสัมผัสลง

 • 1แตะ [REC] (บันทึก) หรือปัดลง
 • ● การเล่นภาพยนตร์บนนาฬิกาจะแสดงตัวอย่างเพียงแค่ 10 วินาทีเท่านั้น หากต้องการเล่นมากกว่า 10 วินาที ให้เล่นภาพยนตร์ด้วยตัวควบคุม EX-FR Series
 • ● ในการดูภาพนิ่งและภาพยนตร์บนสมาร์ทโฟน ให้สร้างการเชื่อมต่อระหว่างแอป EXILIM Connect และกล้อง EX-FR Series ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารคู่มือกล้อง EX-FR Series
 • ● หลังจากที่สร้างการเชื่อมต่อกับแอป EXILIM Connect แล้ว ให้ปิดตัวควบคุม EX-FR Series แล้วเปิดแอป EXILIM Controller การทำเช่นนี้จะทำให้สามารถใช้แอป EXILIM Controller เพื่อดูภาพนิ่งและภาพยนตร์บนสมาร์ทโฟนได้

การออกจากการถ่ายภาพ

ขั้นตอนที่10

หลังจากที่ใช้นาฬิกาในการถ่ายภาพเสร็จแล้ว ให้ดำเนินการตามด้านล่างต่อไปนี้เพื่อออกจาก EXILIM Controller

1กดปุ่มเปิด-ปิด

หรือ

2บนหน้าจอบันทึกภาพ ให้ปัดจากซ้ายไปขวา

หรือ

3ไม่ดำเนินการใดๆ เป็นเวลา 90 วินาที

 • ● หากคุณเปิดกล้องทิ้งไว้หลังออกจาก EXILIM Controller บนนาฬิกา การเปิดตัวควบคุมจะสร้างการเชื่อมต่อระหว่างกล้องและตัวควบคุม
 • ● โปรดทราบว่าการดำเนินการข้างต้นจะออกจาก EXILIM Controller แม้ว่าจะยังคงดำเนินการบันทึกภาพหรือบันทึกแบบเว้นช่วงอยู่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม การดำเนินการที่สามารถทำได้จะดำเนินบนกล้องต่อไป การเลือกแอป EXILIM Controller จากรายการแอปจะเป็นการเรียกคืนการดำเนินการที่ยังดำเนินอยู่ต่อเนื่องบนนาฬิกา