Số mô đun 5536

Hiển thị thời gian còn lại của báo thức trong Chế độ hiển thị giờ hiện hành

Nếu bạn đặt hai báo thức, một báo thức vào 10:00 giờ sáng và một báo thức vào 5:30 giờ chiều, màn hình đếm ngược báo thức ở Chế độ hiển thị giờ hiện hành sẽ xuất hiện như được mô tả bên dưới.

Thời gian Thành phố địa phương: 9:00 giờ sáng

Thời gian đếm ngược báo thức cho đến thời điểm báo thức 10:00 giờ sáng (một giờ) được hiển thị.

5536_55_ALM
arrow

Thời gian Thành phố địa phương: 9:30 giờ sáng

Thời gian đếm ngược báo thức cho đến thời điểm báo thức 10:00 giờ sáng (30 phút) được hiển thị.

5536_56_ALM
arrow

Thời gian Thành phố địa phương: 10:00 giờ sáng (báo thức phát âm báo)

Số (tiêu đề) báo thức đang phát âm báo được hiển thị.

5536_57_ALM
arrow

Thời gian Thành phố địa phương: 10:00 giờ sáng cộng thêm 10 giây

Thời gian đếm ngược báo thức cho đến thời điểm báo thức 5:30 giờ chiều (7 giờ, 29 phút, 50 giây) được hiển thị.

5536_58_ALM