Modül No. 3452

Başlamadan Önce...

Bu bölüm, saatiniz hakkında genel bilgiler sağlamakta ve telefona bağlanmayı açıklamaktadır. Saat ayarlarını, saat her gün önceden belirlenmiş saatlerde telefona bağlanacak ve zaman ayarlarını ağ zaman sunucusundan edinilen bilgilere göre ayarlayacak biçimde yapılandırabilirsiniz. Aynı zamanda saatin zaman ayarlarını manuel olarak değiştirebilir ve diğer saat ayarlarını telefondan yapılandırabilirsiniz.