GST-B200

G-SHOCK Connected (iOS/Android)

G-SHOCK Connected sẵn có miễn phí tại đây:

ANDROID APP ON Google play       Download on the App Store

* Android và Google Play là nhãn hiệu của Google LLC.
* Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. App Store là dấu hiệu dịch vụ của Apple Inc.

Phiên bản hệ điều hành

Chúng tôi khuyên dùng G-SHOCK Connected trên các hệ điều hành sau.
Không đảm bảo hoạt động đối với bất kỳ hệ điều hành nào không được liệt kê bên dưới.
Ngay cả khi hệ điều hành đã được xác nhận là tương thích, các bản cập nhật phần mềm hoặc thông số kỹ thuật màn hình có thể ngăn cản việc hiển thị và/hoặc hoạt động đúng.
Không thể sử dụng G-SHOCK Connected trên điện thoại có tính năng Android bằng các phím mũi tên.

iOS (Apple)

Tên đầu cuối(Phiên bản hệ điều hành) Khả năng tương thích điều chú y
iOS 13 trở lên

Android

Tên đầu cuối(Phiên bản hệ điều hành) Khả năng tương thích điều chú y
Android 6.0 trở lên