điều kiện dành riêng cho điện thoại Android

H) Tôi không thể ghép nối đồng hồ với điện thoại thông minh của tôi.

D) Do điều kiện vận hành, một số điện thoại có thể tạm thời không ghép nối được. Vui lòng thử ghép nối lại sau. Nếu mới thử một lần và không ghép nối được, hãy thử lặp lại các bước ghép nối thêm vài lần nữa.
Trong một số trường hợp nhất định, quá trình ghép nối không hoàn tất thành công và thông tin ghép nối cho một hoặc nhiều trong số ba vị trí (Đồng hồ, Điện thoại thông minh hoặc Ứng dụng) có thể chứa thông tin không hợp lệ và khiến cho quá trình ghép nối thất bại.
Nếu việc này xảy ra, hãy xóa thông tin ghép nối cho ba vị trí này và thực hiện lại quá trình ghép nối.


H) Thời gian trên đồng hồ của tôi không được điều chỉnh tự động.

D) Đáp: Do thông số kỹ thuật của điện thoại thông minh hoặc phiên bản phần mềm mà một số điện thoại thông minh (ví dụ như dòng Galaxy) có thể không điều chỉnh được thời gian trên đồng hồ của bạn. Bạn không thể điều chỉnh thời gian bằng các phiên bản Galaxy hiện tại.