Lưu ý khi sử dụng "G-SHOCK Connected App"

Tháng 6 năm 2017

Chức năng FLIGHT LOG của ứng dụng điện thoại thông minh này sử dụng chức năng đo GPS của điện thoại thông minh và ghi lại vị trí. Tùy theo quốc gia và khu vực, một số chức năng GPS có thể phải tuân thủ một số quy định nhất định, do đó khi sử dụng ứng dụng ở nước ngoài, chẳng hạn như khi đi du lịch, v.v., vui lòng tuân thủ luật pháp và quy định ở khu vực và nước sở tại.

Ngoài ra, đối với phiên bản hiện tại của ứng dụng điện thoại thông minh này, không thể sử dụng chức năng FLIGHT LOG ở Trung Quốc.