Đồng hồ

Lưu trữ Hướng dẫn sử dụng đồng hồ

CASIO framework picture placeholder

Sử dụng trang này để tải xuống bản sao các hướng dẫn sử dụng đồng hồ CASIO ở dạng PDF.

Để tải xuống tệp PDF, hãy nhập số mô-đun có bốn (hoặc ba) chữ số, được đánh dấu trên nắp sau đồng hồ của bạn.

Điều khoản và điều kiện

Các tài liệu ở định dạng Portable Document Format (PDF) có thể đọc bằng phần mềm Adobe Reader.

Quan trọng!
Trang này có thể không đọc được hoặc được hiển thị không đúng do trình duyệt, phiên bản HĐH và cài đặt.
Trong trường hợp này, vui lòng thử sử dụng trình duyệt khác (Chrome, Firefox,...)
Chúng tôi khuyên bạn nên tải về các tập tin PDF lớn được cung cấp từ trang web này và xem ngoại tuyến.

[ Để xem nội dung của một tập tin ]
1. Đưa con trỏ chuột đến liên kết tới tập tin PDF bạn muốn.
2. Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Windows, nhấp nút chuột phải.
    Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Macintosh, ấn giữ nút chuột.
3. Trên menu hiện ra, chọn [Save as] để tải tập tin về máy tính.
4. Mở tập tin tải về để xem nội dung.