Đồng hồ
Hướng Dẫn Người Sử Dụng

Lưu trữ hướng dẫn sử dụng đồng hồ

Nhập Số mô-đun 4 chữ số (hoặc 3 chữ số) được hiển thị trong hộp hình chữ nhật ở mặt sau đồng hồ (mặt sau), ở giữa hoặc xung quanh đường tròn, rồi nhấp vào "Tìm kiếm."


CASIO framework picture placeholder

Giữa mặt sau

CASIO framework picture placeholder

Đường tròn mặt sau