หน้าแรก> ข้อมูลสนับสนุน> คู่มือ>

เครื่องบอกเวลา (นาฬิกา)

คู่มือนาฬิกาที่เก็บไว้

ผลลัพธ์การค้นหา

หมายเลขโมดูล  5413

GBA-400

คู่มือ


*ผู้ใช้ GBA-400+ ที่อ่านคำอธิบายจะต้องแทนที่ “G-SHOCK+” ด้วย "GBA-400+"
*โปรดทราบว่า ฟังก์ชันเครื่องเล่นเพลงของแอปเฉพาะ “G’MIX App” จะไม่สามารถใช้งานกับ GBA-400+ ได้อีกต่อไป นอกจากนี้ เครื่องเล่นเพลงจะเชื่อมเข้ากับแอปเล่นเพลงมาตรฐานของสมาร์ทโฟน เพื่อที่คุณจะสามารถควบคุมผ่านนาฬิกาได้

คู่มือการรับสัญญาณ

ด้านบนสุดของเพจ

พิมพ์เพจนี้พิมพ์เพจนี้