นาฬิกา

คู่มือนาฬิกาที่เก็บไว้

CASIO framework picture placeholder

ใช้หน้านี้เพื่อดาวน์โหลดสำเนาคู่มือนาฬิกา CASIO ในรูปแบบ PDF

ในการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ให้ใส่หมายเลขโมดูลสี่หลัก (หรือสามหลัก) ที่อยู่ด้านหลังนาฬิกาของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สามารถอ่านเอกสาร Portable Document Format (PDF) ด้วยซอฟต์แวร์ Adobe Reader

ข้อสำคัญ!
หน้านี้อาจไม่สามารถอ่านได้หรืออาจแสดงผลออกมาผิดพลาดซึ่งขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ของคุณ เวอร์ชัน OS และการตั้งค่า
ในกรณีนี้ โปรดใช้เบราว์เซอร์อื่น (Chrome, Firefox ฯลฯ)
ขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดไฟล์ PDF ขนาดใหญ่ที่มีในไซต์นี้ และดูในแบบออฟไลน์

[ ในการดูเนื้อหาของไฟล์ ]
1. วางลูกศรเมาส์ไว้ที่ลิงค์ของไฟล์ PDF ที่คุณต้องการ
2. หากคุณใช้ Windows ให้คลิกขวาที่เมาส์
    หากคุณใช้ Macintosh ให้กดปุ่มบนเมาส์ค้างไว้
3. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก [Save as] (บันทึกเป็น) เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ลงคอมพิวเตอร์
4. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อดูเนื้อหา