[drivrutin] Windows® 98/98SE/Me/2000/XP - Version 1.2

Modeller som stöds

PL-40R

Huvudändringar implementerade genom uppdatering från version 1.1 till version 1.2

[Windows® XP]

  • Den nyare versionen åtgärdar problem under dataöverföringen med hjälp av systemegna meddelanden på ett system som använder Hyper-Threading-teknik.
  • Den nyare versionen åtgärdar problem som uppkommit under uppspelning av MIDI-data med hjälp av driftstatus.

[Windows® 98/98SE/Me]

  • Den nyare versionen åtgärdar problem som uppkommit under uppspelning av MIDI-data med hjälp av driftstatus.

Huvudändringar implementerade genom uppdatering från version 1.0 till version 1.1

[Windows® XP]

  • Åtgärda ett problem som hindrar att enheten känns igen när PL-40R stängs av och sedan sätts på igen när den är ansluten till en dator via USB-kabel, eller när kabeln kopplas i eller ur.

[Windows® 98/98SE/Me]

  • Åtgärda ett problem som orsakat varierande dataintervaller när stora mängder MIDI-data i följd överförts från PL-40R till en dator vid ett tillfälle för inspelning i datorns sequencer.
  • Åtgärda ett problem som orsakar instabil funktion hos operativsystemet på vissa datorer som har en OHCI-värdstyrenhet när PL-40R-drivrutinen raderas, när drivrutinen växlar mellan aktiverad och avaktiverad, när Windows startar, när PL-40R sätts på eller stängs av, när kabeln ansluts eller kopplas ur osv.

Hämta