[drivrutin] Windows® 98/98SE/Me/2000/XP - Version 1.2

Modeller som stöds

CTK-710/ CTK-720/ CTK-800/ CTK-810/ CTK-810IN/ CT-599/ CT-799/ LK-90/ LK-92TV/ LK-180TV/ LK-280CDTV/ LK-93TV/ LK-94/ LK-95TV/ LK-201TV/ LK-202TV/ LK-203TV/ LK-300TV/ LK-41/ LK-200S/ LK-210/ LK-301BB/ LK-70S/ WK-110/ WK-3300/ WK-3800/ WK-8000/ PX-400R/ PX-200/ PX-320/ PX-410R/ PX-575R/ PX-800/ AP-80R/ AP-500/

Musikinstrument

Läs det här innan du hämtar programvaran!
Observera att du endast har tillåtelse att hämta den här uppgraderingen om du godkänner villkoren i "Användarlicensavtal för drivrutinen" nedan.

Användarlicensavtal för drivrutinen

Paragraf 1: Licens

 1. Du beviljas en licens för att installera den här drivrutinen på din egen dator.
 2. Du tillåts göra en säkerhetskopia av drivrutinen på en diskett, hårddisk eller något annat medium.
 3. All copyright för den här drivrutinen och alla andra oförutsedda rättigheter tillfaller CASIO. Dina rättigheter att använda den här drivrutinen är begränsade till de rättigheter som uttryckligen nämns i användaravtalet för drivrutinen.

Paragraf 2: Förbud

 1. Ändringar på drivrutinen får inte utföras av dig eller tredje part.
 2. Du får inte överföra dina rättigheter under det här användaravtalet för drivrutinen till tredje part.
 3. Du får inte sälja den här drivrutinen vidare, hyra ut, leasa eller distribuera den via ett nätverk eller göra den tillgänglig för tredje part.
 4. Du förbinder dig att inte ändra, anpassa, översätta eller utföra reverse engineering, dekompilera, disassemblera eller på annat sätt försöka att ta reda på källkoden till drivrutinen.

Paragraf 3: Begränsning av ansvarsskyldighet

 1. CASIO ger inga garantier för att den här drivrutinen passar för något speciellt syfte eller några garantier för vilka prestanda eller resultat drivrutinen bör uppnå.
 2. CASIO OCH DESS LEVERANTÖRER ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR FÖLJDSKADOR, OFÖRUTSEDDA ELLER SPECIELLA SKADOR, INKLUSIVE EVENTUELL FÖRLORAD VINST ELLER FÖRLORAT KAPITAL, ÄVEN OM EN REPRESENTANT FÖR CASIO HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL UPPKOMST AV SÅDANA SKADOR, ELLER FÖR NÅGRA SOM HELST KRAV FRÅN TREDJE PART SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV DEN HÄR DRIVRUTINEN.
 3. CASIO har inget ansvar att tillhandahålla underhåll eller service för den här drivrutinen eller att tillhandahålla information om uppgraderingar.

Paragraf 4: Uppsägning

 1. Du kan när som helst säga upp användaravtalet till drivrutinen genom att skriftligen informera CASIO om att du önskar säga upp avtalet.
 2. CASIO förbehåller sig rätten att säga upp användaravtalet till drivrutinen när som helst om du bryter mot något av villkoren i nämnda avtal.
 3. Vid uppsägning av användaravtalet till drivrutinen förbinder du dig att omedelbart och fullständigt förstöra drivrutinen samt eventuella kopior.

Paragraf 5: Övrigt

 1. Eventuella krav som uppstår under eller i samband med det här avtalet lyder under japansk lag.
 2. Eventuella tvister som uppstår under eller i samband med det här avtalet faller under Tokyos distriktsdomstol.
 3. Villkoren i användaravtalet till drivrutinen gäller även för framtida uppgraderingar av drivrutinen.

[Hämta filen för drivrutinen]
Filnamn: ccmid12e.exe
Filstorlek: 65,2 kB
[Stäng fönstret]

 • Filen hämtas som självextraherande arkiv. Dubbelklicka på den hämtade filen för att extrahera den.
 • Om du vill ha närmare information om innehållet i arkivet ska du läsa filen som heter "update.txt".
  (update_e.txt: English, update_d.txt: Dutch, update_f.txt: French, update_g.txt: German, update_i.txt: Italian, update_sp.txt: Spanish, update_sw.txt: Swedish)