[Datorprogram] Data Manager for CT-X - Version 1.0.0

Modeller som stöds

CT-X700, CT-X800, CT-X870IN, CT-X3000, CT-X5000, CT-X8000IN, CT-X9000IN

Data Manager for CT-X är ett musikdatahanteringsprogram som du kan köra på datorn för att utföra följande uppgifter.
• Spara instrumentdata på en dator.
• Kopiera data från datorn till instrumentet.

Användarlicensavtal för Programvara

Läs det här innan du hämtar programvaran!
Observera att du bara får ladda ned programvaran om du godkänner Användarlicensavtalet för Programvara nedan.
  
Avsnitt 1: Licens
(1) Du beviljas en licens att installera Programvaran på din dator.
(2) Du tillåts göra en säkerhetskopia av Programvaran på en hårddisk eller något annat medium.
(3) All copyright till Programvaran och alla andra följdrättigheter tillfaller CASIO. Dina rättigheter att använda Programvaran är begränsade till de rättigheter som uttryckligen beviljas i detta Licensavtal för Programvaran.
(4) Programvaran innehåller programvara som omfattas av en LGPL-licens (GNU Lesser General Public License).
Användningsvillkoren för den berörda programvaran ska följa LGPL.
(5) Du tillåts att ändra programvaran för egen användning och att bakåtkompilera
för att felsöka sådana ändringar baserat på LGPL.
Avsnitt 2: Förbud
(1) Ingen ändring får göras på Programvaran av dig eller någon tredje part.
(2) Du får inte överlåta dina rättigheter enligt detta Licensavtal för Programvaran åt någon tredje part.
(3) Du får inte sälja Programvaran vidare, hyra ut, leasa eller distribuera den via ett nätverk eller göra den tillgänglig för tredje part.
Avsnitt 3: Begränsning av ansvar
(1) CASIO ger inga garantier för att Programvaran passar för något speciellt syfte eller några garantier för vilka prestanda eller resultat Programvaran bör uppnå.
(2) CASIO OCH DESS LEVERANTÖRER ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR FÖLJDSKADOR, OFÖRUTSEDDA ELLER SPECIELLA SKADOR, INKLUSIVE EVENTUELL FÖRLORAD VINST ELLER FÖRLORAT KAPITAL, ÄVEN OM EN REPRESENTANT FÖR CASIO HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL UPPKOMST AV SÅDANA SKADOR, ELLER FÖR NÅGRA SOM HELST KRAV FRÅN TREDJE PART SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV DEN HÄR Programvaran.
(3) CASIO har inget ansvar att tillhandahålla underhåll eller service för Programvaran eller att tillhandahålla information om uppgraderingar.
Artikel 4: Uppsägning
(1) Du kan när som helst säga upp Licensavtalet för Programvaran genom att skriftligen informera CASIO om att du önskar säga upp det.
(2) CASIO förbehåller sig rätten att säga upp Licensavtalet för Programvaran när som helst om du bryter mot något av villkoren i nämnda avtal.
(3) Vid uppsägning av Licensavtalet för Programvaran förbinder du dig att omedelbart och fullständigt förstöra Programvaran samt eventuella kopior.
Avsnitt 5: Övrigt
(1) Eventuella krav som uppstår under eller i samband med det här Avtalet lyder under japansk lag.
(2) Eventuella tvister som uppstår under eller i samband med det här Avtalet faller under Tokyos distriktsdomstol.
(3) Villkoren i Licensavtalet för Programvaran gäller även för framtida uppgraderingar av Programvaran.