Klokker
Håndbøker

Manuelle arkiv for klokker

Skriv inn det firesifrede (eller tresifrede) modulnummeret som vises i den rektangulære boksen bak på klokken (bakplaten), enten i midten eller rundt omkretsen. Klikk deretter på Søk.


CASIO framework picture placeholder

Midten bak

CASIO framework picture placeholder

Bakomkrets