[Pc-toepassing] Data Manager - Versie 6.1

Ondersteunde modellen

CTK-6000/CTK-6200/CTK-6250/CTK-6300/CTK-6320/CTK-7000/CTK-7200/CTK-7300/CTK-7320
WK-6500/WK-6600/WK-7500/WK-7600
AT-3/AT-5/CTK-6300IN/CTK-7300IN

Muziekinstrumenten

Lees dit voor u gaat downloaden!
Let erop dat u deze upgrade alleen mag downloaden als u ermee instemt dat u gebonden bent aan de voorwaarden en bepalingen van de onderstaande "Licentieovereenkomst eindgebruiker driver".

Softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers

Artikel 1: Licentie

 1. U verkrijgt een licentie om deze Software op uw eigen computer te installeren.
 2. U mag één back-upexemplaar van de Software maken op een harde schijf of een ander medium.
 3. Alle auteursrechten van deze Software en alle andere verwante rechten blijven het eigendom van CASIO. Uw rechten op het gebruik van deze Software zijn beperkt tot de rechten die uitdrukkelijk worden verleend in deze Software-EULA.
 4. Deze software omvat software die valt onder een GNU Lesser General Public License (hierna LGPL). De gebruiksvoorwaarden voor de betreffende software zijn gekoppeld aan de LGPL.
 5. U mag voor eigen gebruik wijzigingen aanbrengen in de software en reverse-engineering toepassen om bugs te verhelpen in wijzigingen, conform de LGPL.

Artikel 2: Verboden

 1. Het is u noch derden toegestaan wijzigingen aan te brengen in de Software.
 2. U mag onder deze Software-EULA uw rechten niet overdragen aan derden.
 3. U mag deze Software niet verkopen, verhuren, in lease geven of distribueren via een netwerk, of derden de beschikking geven over deze Software.

Artikel 3: Beperking van aansprakelijkheid

 1. CASIO biedt geen garanties betreffende de geschiktheid van deze Software voor een specifiek doel, of betreffende prestaties of resultaten die van de Software mogen worden verwacht.
 2. CASIO EN HAAR LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF SPECIALE SCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN SPAARKAPITAAL, ZELFS INDIEN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN CASIO WAS GEWAARSCHUWD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF VOOR CLAIMS VAN DERDEN VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE.
 3. CASIO is niet verantwoordelijk voor onderhoud aan of dienstverlening met betrekking tot deze Software, of voor informatievoorziening met betrekking tot upgrades.

Article 4: Beëindiging

 1. U kunt op ieder gewenst moment deze Software-EULA beëindigen door CASIO hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 2. CASIO behoudt zich het recht voor deze Software-EULA te allen tijde te beëindigen indien u niet meer voldoet aan een of meer van de voorwaarden of bepalingen.
 3. U gaat ermee akkoord bij beëindiging van deze Software-EULA onmiddellijk de Software, inclusief alle kopieën, te vernietigen.

Artikel 5: Overige bepalingen

 1. Op alle claims die voortvloeien uit deze Overeenkomst is het Japans recht van toepassing.
 2. Ieder geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst valt onder de jurisdictie van de rechtbank te Tokio.
 3. De voorwaarden en bepalingen in deze Software-EULA zijn tevens van toepassing op alle upgrades van de Software.

[Sluit dit venster]