Projektory

Aby móc pobierać przewodniki i podręczniki użytkownika (zwane dalej instrukcjami obsługi) za pomocą tej usługi, użytkownik musi zaakceptować poniższy „Regulamin”.


Regulamin

Prawa autorskie dotyczące instrukcji obsługi

Wszelkie prawa do instrukcji obsługi udostępnianych za pomocą tej usługi należą do firmy CASIO COMPUTER CO., LTD. Powielanie, modyfikowanie lub publikowanie instrukcji obsługi — w całości lub w części — bez zgody firmy CASIO COMPUTER CO., LTD. jest zabronione w myśl przepisów dotyczących ochrony praw autorskich. Użytkownik może wydrukować tylko jeden egzemplarz pobranej instrukcji obsługi na użytek własny, związany z produktem CASIO.


Zapytania

Instrukcje obsługi są przeznaczone dla klientów, którzy kupili produkty CASIO. Informujemy, że zapytania dotyczące instrukcji obsługi udostępnianych w tej witrynie, składane przez osoby lub firmy, które nie kupiły produktów CASIO, mogą pozostać bez odpowiedzi.


Informacje o usłudze
  • Instrukcje obsługi udostępniane w tej witrynie nie obejmują wszystkich modeli produkowanych przez firmę CASIO.
  • Niektóre produkty są dostarczane ze skróconą instrukcją obsługi lub dodatkową dokumentacją w formie papierowej. Zasoby witryny nie obejmują wszystkich dodatkowych materiałów, które dostarczono z produktem w formie papierowej.
  • Gwarancje wydrukowane z instrukcji obsługi pobranych z tej witryny nie będą honorowane.

Zawartość instrukcji obsługi

Zawartość wszystkich instrukcji obsługi podlega zmianom bez powiadomienia. Nie ma również gwarancji, że instrukcje obsługi udostępniane w tej witrynie, są najbardziej aktualnymi wersjami tych dokumentów.


Dostępność produktów i akcesoriów

Modele i akcesoria opisane w instrukcjach obsługi udostępnianych w tej witrynie mogą być niedostępne z uwagi na zaprzestanie ich produkcji.


Zrzeczenie się odpowiedzialności

Firma CASIO COMPUTER CO., LTD. nie odpowiada za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z tej usługi.


Zakończenie świadczenia lub modyfikacja usługi

Usługa może zostać zmodyfikowana, a jej świadczenie — zakończone, bez powiadomienia.


[Akceptuję]    [Nie akceptuję]

 

Góra strony